poniedziałek 10.30 – 11.00
Język angielski (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
wtorek 10.45 – 11.00
Katecheza (zajęcia grupowe) – s. mgr Zofia Potoniec
środa 8.30 – 9.00
Rytmika i śpiew (zajęcia grupowe) – mgr Marzena Foszczyńska
czwartek 9.00 – 9.30
Logopedia (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
czwartek 9.30 – 11.00
Logopedia (terapia) – mgr Katarzyna Gomulec

 

Psycholog – mgr Natalia Legutko wtorek 8.30-10.30