poniedziałek 12.15 – 12.45
Język angielski (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
środa 9.00 – 9.30
Rytmika i śpiew (zajęcia grupowe) – mgr Marzena Foszczyńska
środa 9.30 – 10.00
Katecheza (zajęcia grupowe) – s. mgr Zofia Potoniec
czwartek 12.15 – 12.45
Logopedia (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
piątek 9.00 – 9.30
Katecheza (zajęcia grupowe) – s. mgr Zofia Potoniec
piątek 10.00 – 11.30
Logopedia (terapia) – mgr Katarzyna Gomulec

 

Psycholog – mgr Natalia Legutko wtorek 8.30-10.30