poniedziałek 8.30 – 9.00
Rytmika i śpiew (zajęcia grupowe) – mgr Marzena Foszczyńska
środa 8.30 – 9.00
Katecheza (zajęcia grupowe) – s. mgr Zofia Potoniec
środa 9.30 – 10.00
Język angielski (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
środa 10.00 – 11.00
Logopedia (terapia) – mgr Katarzyna Gomulec
środa 11.30 – 12.00
Logopedia (zajęcia grupowe) – mgr Katarzyna Gomulec
środa 12.00 – 13.00
Logopedia (terapia) – mgr Katarzyna Gomulec
piątek 10.00 – 10.30
Katecheza (zajęcia grupowe) – s. mgr Zofia Potoniec
Psycholog – mgr Natalia Legutko wtorek 8.30-10.30