GODZINA 6:30   SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka, gry, rozmowy, pogadanki, samorzutne, organizowane przez nauczyciela.
 • Indywidualna praca z dzieckiem lub w małych zespołach.
 • Udział w przygotowaniu materiału do zajęć i czynnościach porządkowo – gospodarczych.
  • Ćwiczenia poranne i zabawa ruchowa.
  • Zabiegi higieniczne.
  • Przygotowanie do śniadania.

 

GODZINA 8:30  MODLITWA, ŚNIADANIE

 

GODZINA 9:00  ZAJĘCIA W MAŁYCH ZESPOŁACH ORGANIZOWANE I KIEROWANE PRZEZ NAUCZYCIELA

(pogadanki religijne, katecheza, zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, dydaktyczne)

 • Organizowanie różnych form zabawy dla osiągnięcia celów programowych.
 • Zabawy i różnorodna praca indywidualna oraz w zespołach w oparciu o zainteresowania dziecka.
 • Stwarzanie sytuacji wyzwalających u dziecka aktywną, twórczą postawę (ekspresję słowną, muzyczną, ruchową).
 • Pogadanki religijne i katecheza.
 • Czynności porządkowe po zajęciach.

 

GODZINA 10 / 10:30 do 11:15

 • Spacery, wycieczki, poznawanie przyrody, zabawy ruchowe.

 

GODZINA 11:15 – 11:30

 • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 

GODZINA 11:30  OBIAD, „ANIOŁ PAŃSKI”

 • Leżakowanie, w grupie starszej zajęcia indywidualne z dziećmi.
 • Zabawa ruchowa.

 

GODZINA 14:30  PODWIECZOREK

 • Swobodne zabawy w sali lub na powietrzu.
  • Konstrukcje manipulacyjne, zabawy tematyczne.
  • Zabawy dydaktyczne , ruchowe.
 • Indywidualna praca  z dzieckiem lub w małych zespołach.
 • Dowolna twórczość plastyczna.
 • Wspólne zakończenia dnia, własne pomysły na następny dzień.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.

 

GODZINA 15:00 – 16:30  ROZEJŚCIE SIĘ DZIECI