Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że czesne za przedszkole wynosi 240 zł, a stawka za dzienne wyżywienie wynosi 14 zł.

Rodzice, których dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola płacą za każdy miesiąc kwotę 700 zł.

Rodzice, których troje dzieci uczęszcza do przedszkola płacą za każdy miesiąc kwotę 850 zł.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto “Ochronki” do 10 dnia każdego miesiąca:

38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, nazwę grupy (do której dziecko uczęszcza), dopisek: opłata za… (podajemy nazwę miesiąca).


Przypominamy, że opłatę za przedszkole za miesiąc wrzesień wpłacamy z góry do 10 września na konto “Ochronki” w wysokości: 240 zł (czesne) + 14 zł * 22 dni robocze (stawka dzienna za wyżywienie) = 548 zł.

Przypominamy również, że w miesiącu sierpniu nie ma opłaty za przedszkole.

Rodzice, których dzieci uczęszczają w lipcu do przedszkola płacą kwotę przesłaną przez Wychowawczynie.

Rodzice dzieci nie uczęszczających do przedszkola w lipcu płacą samo czesne.