Ochronka. Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego ul. Dąbrówki 32, 33-300 Nowy Sącz.