Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Misja

Naszą misją jest:

  • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
  • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe - prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.
  • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
  • Propagowanie narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku wartości społecznych, moralnych, religijnych.
  • Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.


Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32