Ochronka. Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego

ul. Dąbrówki 32
33-300 Nowy Sącz

 

Kontakt
sekretariat@ochronka.com
tel. 18 547 40 03

 

Konto bankowe:

38 1020 3453 0000 8102 0283 9132