Dyrektor przedszkola


Ks. Marcin Zawiślak

dyrektor@ochronka.com
tel. 18 547 40 03

tel. 664 149 767

 

 

 

Wice Dyrektor – Sekretariat przedszkola


Izabela Gargula

sekretariat@ochronka.com
tel. 18 547 40 03

Godziny pracy
8:00-14:00

Nauczyciele Grup

Nauczyciel Fiołki


Otylia Adamczyk

Godziny pracy

PN    7:00-13:00

WT    10:00-16:00

ŚR    7:00-13:00

CZ    10:00-16:00

PT    7:00-13:00  /  10:00-16:00

Nauczyciel Grupy Konwalijki


Joanna Faron

Godziny pracy

PN    10:30-16:30

WT    6:30-12:30

ŚR    7:30-13:30  /  9:30-15:30

CZ    7:30-13:30

PT     9:30-15:30

Nauczyciel Grupy Różyczki


Monika Garwol

Godziny pracy

PN    10:30-16:30

WT    7:30-13:30

ŚR    9:30-15:30

CZ    7:30-13:30

PT     6:30-12:30

Nauczyciel Grupy Fiołki


Katarzyna Gomulec

Godziny pracy

PN    8:00-9:00 oraz 13:00-14:00

WT    8:00-9:00 oraz 13:00-14:00

ŚR    8:00-9:00 oraz 13:00-14:00

CZ    8:00-9:00 oraz 13:00-14:00

PT     8:00-9:00 oraz 13:00-14:00

Nauczyciel Grupy Stokrotki


Beata Horbowa

Godziny pracy

PN    7:30-13:30

WT    9:30-15:30

ŚR    7:30-13:30

CZ    10:30-16:30

PT     7:30-13:30   /   9:30-15:30

Nauczyciel Grupy Bławatki


Ewa Liberda Biel

Godziny pracy

PN    9:30-15:30

WT    8:00-14:00

ŚR    10:30-16:30

CZ    6:30-12:30

PT     8:00-14:00

Nauczyciel Grupy Bławatki


Joanna Nowak

Godziny pracy

PN    8:00-14:00

WT    7:30-13:30

ŚR   6:30-12:30

CZ    8:00-14:00

PT     10:30-16:30

Nauczyciel Grupy Pierwiosnki


Wioletta Pasek

Godziny pracy

PN    10:00-16:00

WT    7:00-13:00

ŚR    7:00-13:00  / 9:30-15:30

CZ    6:30-12:30

PT     10:30-16:30

Nauczyciel Grupy Pierwiosnki


Sylwia Pietrzak

Godziny pracy

PN    6:30-12:30

WT    10:30-16:30

ŚR    7:30-13:30  /  9:30-15:30

CZ    9:30-15:30

PT     7:30-13:30

Nauczyciel Grupy Stokrotki


Anna Radom

Godziny pracy

PN    9:30-15:30

WT    6:30-12:30

ŚR    10:30-16:30

CZ    7:30-13:30

PT     7:30-13:30  / 9:30-15:30

Nauczyciel Grupy Różyczki


Marta Sarota

Godziny pracy

PN    7:30-13:30

WT    9:30-15:30

ŚR   6:30-12:30

CZ    9:30-15:30

PT     9:30-15:30

Nauczyciel Grupy Bławatki


s. Julita Skrzypek

Godziny pracy

PN    6:30-12:30

WT   10:30-16:30

ŚR    8:00-14:00

CZ    9:30-15:30

PT     7:30-13:30

Nauczyciel Grupy Pierwiosnki


Klementyna Stelmach

urlop

URLOP

Nauczyciel Grupy Konwalijki


Jolanta Wańczyk

Godziny pracy

PN    7:30-13:30

WT    9:30-15:30

ŚR    7:30-13:30  /  9:30-15:30

CZ    10:30-16:30

PT     6:30-12:30

Pomoc Nauczyciela Grupy Fiołki


Patrycja Rolka

Godziny pracy

PN    8:00-14:00

WT    8:00-14:00

ŚR   8:00-14:00

CZ    8:00-14:00

PT     8:00-14:00

 

Nauczyciele Specjaliści

Logopedia i język angielski


Katarzyna Gomulec

Godziny pracy

 

 

Rytmika


Marzena Foszczyńska

Godziny pracy
PN    8.30 – 9.00
Grupa IV Konwalijki
PN    9.00 – 9.15
Grupa IA Fiołki
ŚR    8.30 – 9.00
Grupa II Różyczki
ŚR    9.00 – 9.30
Grupa IIIB Pierwiosnki
ŚR    9.30 – 10.00
Grupa IIIA Stokrotki
ŚR    10.00 – 10.15
Grupa IB Bławatki

Religia


s. Zofia Potoniec

Godziny pracy
WT    10.15 – 10.30
Grupa IA Fiołki
WT    10.30 – 10.45
Grupa IB Bławatki
WT   10.45 – 11.00
Grupa II Różyczki
ŚR    8.30 – 9.00
Grupa IV Konwalijki
ŚR    9.00 – 9.30
Grupa IIIA Stokrotki
ŚR    9.30 – 10.00
Grupa IIIB Pierwiosnki
PT    9.00 – 9.30
Grupa IIIB Pierwiosnki
PT    10.00 – 10.30
Grupa IV Konwalijki

Psycholog


Natalia Legutko

Godziny pracy

 

WT    8:30-10:30

 

Pedagog specjalny


Magdalena Szczecina

Godziny pracy

 

PN    10:30-16:30

WT   6:30-11:30

ŚR   10:30-16:30

CZ    6:30-11:30

 

Kuchnia, utrzymanie czystości, prace techniczne


Edyta Baran

 


Wiesława Gomulec

 


Małgorzata Klag

 


Agnieszka Kozielec

 


Zuzanna Lizoń

 


Urszula Pietrzak

 


Dariusz Radziejewski