Inicjatywę budowy Ochronki podjął w 1999 r. Ks. Prałat Józef Janas- proboszcz parafii Św. Rocha w Nowym Sączu. Swoją decyzję argumentował następująco: „Przedszkole zrodziło się z chęci pomocy rodzicom, często zabieganym i przepracowanym. To posługa ewangelizacyjna. Dzięki temu, w placówce mam stały duszpasterski kontakt z rodzicami”. Przez kolejne lata trwały intensywne prace przy budowie placówki. Katolickie przedszkole „Ochronka” wybudowano przy kościele parafialnym w Dąbrówce.

Oficjalne otwarcie przedszkola odbyło się 01.09.2003 roku, z jedną grupą wychowanków. Do roku 2006 były już dwie grupy, liczące 61 dzieci, a w 2009 istniały trzy grupy. Przedszkole przyciągało wyglądem, wysokim standardem, przestrzenią, bogatym wyposażeniem sal i ciepłem. Maluchy miały zapewnione przestronne pomieszczenia z nowoczesnym wyposażeniem, a co najważniejsze – kompetentną opiekę.

Decyzją Matki Generalnej i Siostry Prowincjonalnej Sióstr Służebniczek, została skierowana do pracy w Ochronce s. Grażyna Lupa. Bardzo energicznie i z zaangażowaniem zajęła się wystrojem przedszkola. Jako pierwsi rozpoczęli pracę w Ochronce ks. mgr Józef Janas na stanowisku dyrektora placówki oraz s. Grażyna Lupa jako wychowawca dzieci. Bardzo ważnym dniem dla parafian i dla wychowanków przedszkola był dzień poświęcenia placówki. Dokonał go ks. Biskup Wiktor Skworc. W homilii ksiądz ordynariusz poruszył ideę ochronek i potrzebę włączania się Kościoła w wychowanie dzieci.

Ochronka cały czas prężnie się rozwijała. Pomieszczenia w przedszkolu z biegiem lat stawały się coraz piękniejsze, zakupiono nowe meble, zabawki, zagospodarowano ogród przedszkolny. W maju 2004 roku po raz pierwszy zorganizowano „Dzień Rodziny”. Na początku odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem wszystkich dzieci z Ochronki oraz ich rodziców. Dzieci zaangażowały się we Mszę Świętą, po której miało miejsce krótkie przedstawienie, na scenie w dolnym kościele.

W 2007 roku przedszkole opuściła pierwsza grupa absolwentów. Z uwagi na intensywny rozkwit miasta, powstawanie nowych zakładów pracy, zwiększyło się zainteresowanie Ochronką. Rodzice szukali miejsc dla swoich dzieci w przedszkolu, a chętnych było tak dużo, że miejsc brakowało. Dlatego 15 maja 2010 roku ks. Dyrektor Józef Janas podjął kolejną ważną decyzję – rozpoczął pracę przy modernizacji i rozbudowie Ochronki do pięciu oddziałów. Projekt wykonała pani Beata Smaga. Rozbudowę zaczęto wczesną wiosną. Tej wyjątkowo trudnej pracy podjął się pan inżynier Janusz Lupa. 1 września 2010 roku można było przyjąć do placówki 95 dzieci. Ochronka została powiększona o dwa oddziały, powstało pięć. Obecnie do przedszkola uczęszcza 144 dzieci. Placówka nosi nazwę imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, a On nieustannie powtarzał, że każde dziecko to skarb od samego Chrystusa. Nasze przedszkole jest żywym skarbem. Dzieje się tak między innymi dzięki rodzinnej atmosferze, która jest zasługą księdza Dyrektora i całego personelu.

 

Ochronka przed rozbudową Ochronka po rozbudowie