Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Ogłoszenia - Grupa III Różyczki

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki” - Maj

Tematy:

1. Zegar.

2. Intuicje i zarys pojęć geometrycznych.

3. Konstruowanie gier- opowiadań przez dzieci i dla dzieci.

Zajęcia pierwsze: Kształtowanie u dzieci umiejętności posługiwania się zegarem, w sytuacjach życiowych.

1. Wiersz na powitanie - „Iskierka przyjaźni”, „Zegar”.

2. Piosenka o zegarze Tik Tak.

3. Wykonanie zegara.

4. Zabawa i ćwiczenia – Zegar.

5. Wykonanie własnych zegarów przez dzieci.

6. Film edukacyjny dla dzieci – Nauka zegara dla dzieci – Wytłumaczenie oraz ćwiczenia.

Intuicje i zarys pojęć geometrycznych- Abstrakcyjne obiekty geometryczne, np.: trójkąt, prostokąt, koło, prosta odcinek w sensie geometrycznym, istnieją tylko w umysłach ludzi. Natomiast w realnym świecie: manipulują oni pudełkiem, płytką, piłką, wałkiem, cegłą itp., dostrzegają ich wielkość, materiał, z którego są zrobione, a nie tylko kształt, widzą słońce, horyzont, promień światła, kręgi na wodzie i obserwowane linie, koła, łuki, które są wtopione w wiele innych rzeczy. Z takich i podobnych obserwacji oraz doznań człowieczy umysł wydobywa to, co się powtarza. Jest to początek złożonego procesu kształtowania się pojęć geometrycznych, w którym można wyodrębnić kilka poziomów rozwoju. Każde pojęcie ma swoją nazwę (np. trójkąt); człowiek się tymi słowami posługuje mówiąc o przedmiotach i zjawiskach. Ponieważ proces tworzenia pojęć odbywa się u wszystkich ludzi w podobny sposób, nadają oni słowom - pojęciom zbliżony sens. Dlatego rozmawiając, dobrze się rozumieją. Nic dziwnego, że chcą, aby ich dzieci posługiwały się tymi samymi słowami - pojęciami i żeby nadawały im określony sens. Bez tego niemożliwe jest przecież porozumiewanie się, przekazywanie wiedzy o świecie, a nawet dążenie do wspólnego celu. Dziecko w swoim umyśle konstruuje pojęcia samodzielnie. Dorosły ma pomagać i wspierać dziecięce rozumowanie, a nie podawać gotowych definicji.

Zajęcia drugie: Pomaganie dzieciom w tworzeniu intuicji i nadawaniu im zarysów takich pojęć, jak trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło.

1. Wiersz na powitanie- „Hej witam was chłopcy i dziewczynki'.

2. Piosenka- „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

3. Zadania i ćwiczenia- Intuicja i zarys pojęć: trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło.

Zajęcia trzecie: Bawimy się lusterkiem- pomaganie dzieciom w dostrzeganiu efektu odbicia, obrotu i przesunięcia figur geometrycznych.

1. Wiersz na powitanie- „Hej witam was chłopcy i dziewczynki”, „Idą mrówki”.

2. Piosenka – „Książeczka”, „Góry do góry'.

3. Zabawa: Szukamy w lusterku figur geometrycznych.

4. Zabawa – Połóż lusterko tak, aby zobaczyć całego motyla.

5. Ćwiczenie- Szlaczki tworzone z kartoników o podobnym kształcie: ułóż szlaczek z małych i dużych prostokątów, ułóż szlaczek z małych i dużych trójkątów, ułóż szlaczek z małych i dużych kwadratów.

6. Projektowanie szalika dla pluszowego misia.

Konstruowanie gier- opowiadań - Na początku dzieci muszą uchwycić sens gry: umowność ścigania się na planszy, przemienne rzucanie kostką i przesuwanie pionków. Ważne jest, aby zrozumiały, że w trakcie ścigania się obowiązują określone reguły i trzeba ich przestrzegać niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie. Do każdej gry - opowiadania trzeba opracować nową planszę i ustalić nowe reguły. Konstruowanie gier odbywa się przemiennie. Pierwszą grę z danej serii buduje dorosły. Dziecko mu pomaga, a potem razem ją rozgrywają. Następną grę układa dziecko. Dorosły wspiera, podpowiada, służy pomocą. Potem wspólnie grają. Taka przemienność sprzyja uczeniu się i rozwija twórcze zdolności dziecka. Dorosły pokazuje, jak to się robi, jak się trzeba zachować, czego warto przestrzegać itd. Dziecko podpatruje i naśladuje. Potem tworzy własny wariant gry i korzysta z przekazanych, informacji. Konstruowanie gier-opowiadań ma jeszcze jedną wartość kształcącą są to ćwiczenia intensywnie rozwijające mowę. Dziecko musi skupić się na określonym temacie. To, co mówi, układa się w sensowne opowiadanie. Plan tego opowiadania jest narysowany na planszy. Wiele jest tam znaków umownych: strzałki, kreski, zestawy kropek itd. Rysując planszę dziecko uczy się kodowania informacji. Musi dbać o to, aby rysunki i oznaczenia graficzne były zrozumiałe dla obu grających.

Zajęcia czwarte: Przybliżenie dzieciom sensu gier planszowych oraz konstruowanie i rozgrywanie gier- opowiadań.

1. Wiersz na powitanie- „Iskierka przyjaźni”, „Zegar”

2. Piosenka- „Książeczka”, Piosenka o Zegarze Tik Tak.

3. Gra planszowa – Wąż – ścigamy się od ogona do głowy.

4. Gra ruchowa- Kto pierwszy przekroczy metę.

5. Gra opowiadanie- Wesołe pieski wracają do domu.

6. Stworzenie własnej gry planszowej.

7. Zabawa – Układanie domina.

Linki do piosenek i filmu:

Tik Tak - Piosenka dla Dzieci o Zegarze

https://www.youtube.com/watch?v=_zesTGxyuYk

Film Nauka zegara dla dzieci - Wytłumaczenie oraz Ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?v=locHXsHnyHY

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao

https://www.youtube.com/watch?v=rbfuHgpUovQ

2021-05-18 - Marta Sarota

Drodzy Rodzice, Pragniemy poinformować, że 25 maja odbędzie się w naszej grupie Dzień Rodziny. W związku z sytuacją epidemiologiczną nagramy nasz występ, a później przegramy na dostarczone pendrive. Prosimy, by dzieci były ubrane na biało- czarno/ granatowo(biała bluzka, ciemne spodnie/ spodniczki) i dla chętnych o dostarczenie podpisanych pendrive. Wychowawczynie

2021-05-17 - Magdalena Szczecina

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki”- Kwiecień- Tematy:

 1. Mierzenie płynów.

 2. Waga i ważenie.

 3. Mierzenie czasu – kalendarz.

Co zrobić, aby dzieci wiedziały, że płynu jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się go więcej albo mniej? 0 tym, jak wiele tutaj zależy od operacyjnego rozumowania , można się dowiedzieć obserwując dzieci i słuchając ich wyjaśnień w trakcie odpowiednich ćwiczeń.

Zajęcia pierwsze: Kształtowanie poprzez zadania i zabawy operacyjnego ustalenia stałości ilości płynów.

 1. Wiersz na powitanie- „Wszyscy są witam was”, „Iskierka przyjaźni”.

 2. Piosenka – ZoZi „Zasady dobrego wychowania”, 'Piosenka bardzo kulturalna”.

 3. Ćwiczenia- W których butelkach jest więcej wody, a w których mniej?

 4. Zadanie - Ile kubków wody mieści się w butelce?

 5. Zadania- Miarka litrowa- czy w butelce litrowej mieści się 1 litr wody?

 6. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Dlaczego warto wyjaśniać dzieciom sens ważenia? Ważenie, podobnie jak pomiar długości, jest potrzebną umiejętnością życiową. Dzieci poznają tu jednostki pomiaru ciężaru (masy) a rozwiązując zadania tekstowe mają wykazać się umiejętnością ich stosowania. Kłopot w tym, że i w codziennych sytuacjach dzieci mają mało okazji do ważenia. W sklepie widzą wagę uchylną, ale wahanie się wskazówki z trudem kojarzą z efektem ważenia. Na dodatek coraz częściej instalowane są wagi elektroniczne. Ważenie wygląda tak: słychać „pikanie",a na ekraniku pojawia się informacja dotycząca ciężaru i należności wyrażonej w złotówkach i groszach. Uwaga sprzedających i kupujących koncentruje się na kwocie do zapłacenia. Dzieci łączą więc ciężar z kwotą, którą trzeba zapłacić.

Zajęcia drugie: Przybliżenie dzieciom sensu ważenia, kształtowanie umiejętności ważenia, ustalanie ciężaru.

 1. Wiersz na powitanie- „Wszyscy są witam was”, „Iskierka przyjaźni”.

 2. Piosenka- ZoZi „Zasady dobrego wychowania”, Śpiewające brzdące „Pięć zmysłów mam”, „Gdy Jezus woła”.

 3. Zadania i ćwiczenia: Ile waży miś? Ważenie zabawki różnymi odważnikami; Pół kilo cukru i pół kilo chrupek – zadania.

 4. Zabawa „W sklepie”.

 5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia trzecie: Rytmiczna organizacja czasu jako sposób wprowadzania dzieci w obliczanie kalendarzowe, dostrzeganie regularności: dni i noce – i ich następstwa, tydzień jako siedem kolejnych dni.

1. Wiersz na powitanie- „Wszyscy są witam was”.

2. Piosenka- ZoZi „Zasady dobrego wychowania”, Śpiewające brzdące „Pięć zmysłów mam”, „Gdy Jezus woła”.

3. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązywanie zagadki słownej.

4. Pokazanie dzieciom symboli: dnia – słońca, i nocy – księżyc.

5. Pogadanka z dziećmi na temat czynności wykonywanych w ciągu dnia i w ciągu nocy.

6. Ćwiczenia - dostrzegania regularności z wykorzystaniem figur geometrycznych i patyczków;

7. Zadania w formie zabaw Dni i noce- z wykorzystaniem ciemnych i jasnych szarf z bibuły.

8. Układanie regularności dnia i nocy na kole z wykorzystaniem obrazków dnia i nocy.

9. Oglądanie filmu edukacyjnego „Paxi- Dzień i noc i pory roku”.

10. Zabawa – Tydzień dzieci miał siedmioro- Jana Brzechwy- słuchanie wiersza. Rozmowa na temat wiersza.

11. Wymienianie dni tygodnia- układanie obrazków kolejnych dni tygodnia.

12. Słuchanie „Dni tygodnia” Lulek TV, Piosenka „Dni tygodnia”- Jazzowanki, Dni tygodnia w języku angielskim – utrwalanie.

13. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia czwarte: Rok jako dwanaście kolejnych miesięcy- podróż przez kolorowe miesiące i pory roku. Miesiąc w roku.

1. Wiersz na powitanie- „Wszyscy są witam was”, „Iskierka przyjaźni”.

2. Piosenka- „Dni tygodnia” - Jazzowanki. Piosenka – ZoZi „Świat w naszych rękach”

3. Zapoznanie z kalendarzem: ustalanie gdzie, i jak zapisane są ważne informacje: daty, dni robocze, dni świąteczne.

4. Zagadki słowne z wykorzystaniem obrazków pór roku „Kto to taki?- wprowadzenie do tematu zajęć

5. Zabawy dydaktyczne „Kolorowe pory roku”.

6. Zabawy utrwalające nazwy i kolejność miesięcy- układanie kolejnych miesięcy.

7. Zabawa dydaktyczna – Prawda – Fałsz.

8. Podziękowanie za udział w zajęciach.

9. Film edukacyjny dla dzieci „Nauka miesięcy” Lulek TV.

Zajęcia piąte: Osadzanie wydarzeń w czasie. Właściwe posługiwanie się określeniami: dziś- jutro-pojutrze, dziś-wczoraj- przedwczoraj.

1. Wiersz na powitanie- „Wszyscy są witam was”, „Iskierka przyjaźni”.

2. Piosenka - ZoZi „Świat w naszych rękach”.

3. Piosenka „Misio mniam, mniam” - wprowadzenie w temat zajęć.

3. Zabawa - Kalendarz przeżyć- uzupełnianie przez dzieci kalendarza przeżyć.

4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Linki do piosenek i filmów wykorzystanych podczas zajęć:

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo

https://www.youtube.com/watch?v=PorC-eL_2Kc

https://www.youtube.com/watch?v=ojUmv6tRMrk

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI

https://www.youtube.com/watch?v=gx7QwibcDwY

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

https://www.youtube.com/watch?v=UnwurXMVPFw

 

 

2021-04-29 - Marta Sarota

Szanowni Rodzice i Kochane dzieci będziemy teraz wysyłać dla was zajęcia na cały tydzień.

Zajęcia na cały tydzień Temat: Z kulturą za pan brat.

Linki do zabaw, piosenek i filmów:

1.Zabawa ruchowe - Lekcja 3 - Wartości rytmiczne W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U

2. Zabawa ruchowa - Piosenki dla dzieci. Kubeczek - Spoko Loko

https://www.youtube.com/watch?v=1cRo9RM5ilk

3. Śpiewające Brzdące - Hyc, Tup, Klap - Piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc

4. Pierwsze oznaki wiosny - zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo

5. Taniec dla dzieci Gumi miś

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

6. Piosenka Bardzo Kulturalna Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA

7. ZoZi - Savoir Vivre (zasady dobrego zachowania)

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI

8. Gdy Jezus woła (When Jesus say yes) - Zespół Redemi

https://www.youtube.com/watch?v=PorC-eL_2Kc

9. Piosenka- Magiczne miejsce

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ

10. Film edukacyjny dla dzieci- Teatr - rodzaje teatru, lalki teatralne

https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY

11. Film edukacyjny dla dzieci- Jak powstaje spektakl teatralny?

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

12. Film edukacyjny dla dzieci Co to jest muzeum?

https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs

13. Instrumenty muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe)

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg

14. Dźwięki i odgłosy - instrumenty muzyczne

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

 

Proszę o zrobienie stron w książce Planeta dzieci 4 – strony: 2-3, 4, 5, 6, z książki do grafomotoryki strony 61,62 reszta zajęć poniżej i w zakładce Galeria zdjęć. Miłej pracy!!!

Zajęcia Poniedziałek „W świecie kultury”

Słuchanie opowiadania Maciejki Mazan pt. „Kulturalny wieczór”

https://www.youtube.com/watch?v=MeKgOER2I3A

Rozmowa na temat opowiadania; W co Nikola chciała się bawić z Jackiem? Jak w zabawie miały zachowywać się dzieci? Czy Nikola zachowywała się w sposób kulturalny? Co zrobił na koniec Jacek?

Co to znaczy być kulturalnym?- pomysły dziecka (np. Wiem jak trzeba się zachowywać w różnych sytuacjach. Znam i stosuje zwroty grzecznościowe. Słucham rodziców i nauczycieli. Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie. Dbam o mienie przedszkola. Bawię się i pracuję z każdym. Słucham innych i czekam na swoją kolej.

Magiczne słowa – zabawa dydaktyczna- dziecko odpowiada jakie magiczne kulturalne słowo należy użyć;

Gdy wchodzimy do sali mówimy „dobry wieczór”

Gdy idziemy spać mówimy rodzicom „dobranoc”

Idąc do domu mówimy „do widzenia”

Gdy kogoś uderzę mówię „przepraszam”

Gdy widzę Panią z przedszkola spacerująca w parku mówię dzień dobry

Gdy chcę żeby ktoś podał mi zabawkę mówię „proszę”

Gdy zaczynam jeść śniadanie mówię wszystkim „smacznego”

Co mówimy gdy dostaniemy ciastko „dziękuję”

Nasze zasady”- nauka na pamięć wybranej rymowanki (Rymowanki w zakładce galeria zdjęć).

Zajęcia Wtorek „W kinie”.

Słuchanie wiersza „W kinie” i zabawa dydaktyczna (w zakładce galeria zdjęć).

Coś na f”- zabawa dla dziecka i rodzica- dziecko podaje nazwy przedmiotów znajdujących się w domu i poza nim na literkę f. Rodzic wypowiada słowa, dziecko za pomocą gestów np. klaśnięcia lub tupnięcia, określa czy w danym słowie występuje głoska f.

Karty pracy z literką f w zakładce galeria zdjęć.

Propozycja pracy plastycznej dla was „Plakat do mojego ulubionego filmu”- można narysować postać ze swojego ulubionego filmu. Zachęcam was do wykonania pracy, chętne dzieci mogą się podzielić swoją pracą i wysłać mi ją. Czekam na wasze wspaniałe prace.

Zajęcia Środa „W teatrze”

Po co jest teatr”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej

,,Po co jest teatr?”
Ta drabina to schody do nieba,
A ta miska nad schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwykły pogrzebacz,
A z garnków są hełmy rycerzy,
Ale kto w te czary nie wierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.
Rozmowa na temat przesłania wiersza: teatr jest magicznym miejscem, tam się wszystko może zmienić, jest bardzo ciekawy, rozmaity. Co niezwykłego dzieje się w teatrze? Po co jest teatr?(obrazki)

Poczuć nastrój teatru wysłuchajcie piosenki ,, Magiczne miejsce” (zamieszczona wyżej).

Po wysłuchaniu piosenki rozmawiamy z dzieckiem na temat poruszony w utworze. Możemy dodatkowo zadać dziecku zagadkę:

Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę ?
Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam bajkę oglądać będę. ( teatr)

Obejrzyjcie dwa filmy o teatrze (zamieszczone wyżej). Teatr - rodzaje teatru, lalki teatralne i Jak powstaje spektakl teatralny?

Gra z pudełkiem” (teatr żywego aktora) – rodzic opowiada historię, a dziecko ilustruje ją ruchem.

,,Jesteś czarodziejską szkatułką. Jesteś bardzo mała i szczelnie zamknięta.
A teraz szkatułka otwiera się i wychodzi z niej… fruwający motyl (dziecko naśladuje jego ruchy).Teraz pudełko z powrotem się zamyka.”

Przy kolejnym otwarciu wychodzą z niego: ryby, niemowlaki, które są strasznie głodne, dumnie kroczące naostrzone kredki, miauczące koty, węże, ludzie wchodzący po schodach, myjący okna, łapiący motyle itp. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Pamiętamy o zamianie ról.

,, Zagraj to – kalambury” – bardzo popularna i lubiana zabawa. Możecie wspólnie ustalić kategorię np. zwierzęta, postaci z bajek. Jedna osoba odgrywa rolę w danej kategorii, druga odgaduje.

Pogadanka:

Jakie są odczucia dziecka po wcieleniu się w aktora?
Czy w tej zabawie łatwiej było być widzem, czy występującym?

Czy fajnie jest być aktorem?

Czy chciałbyś zostać aktorem w przyszłości? Dlaczego?

Zajęcia Czwartek – Na Koncercie

Słuchanie piosenki „Grzeczne słówka” - dziecko wykonuje dowolną interpretację ruchową do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM

Orkiestra
Popatrz na muzyków z orkiestry (obrazek)
Jakie instrumenty rozpoznajesz?

Koncert to występ artysty muzyka na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu grupy muzyków może występować orkiestra, chór bądź grupa muzyczna. Mogą to być także występy mieszane, np. solista z towarzyszeniem chóru czy orkiestry.
Wysłuchaj fragmentów dwóch koncertów i powiedz, czym się różnią:

https://www.youtube.com/watch?v=STUkbMPtDtk
https://www.youtube.com/watch?v=Oa36ATk4cXc
Jak nazywa się osoba, która zarządza orkiestrą? Opisz jego wygląd. Jak jest ubrany, co trzyma w ręku .
Jaka jest jego rola podczas koncertu?

Poznajemy instrumenty muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe) – obejrzyj film zamieszczony wyżej.

Jaki to instrument – zagadki dźwiękowe ( zamieszczone wyżej).

Zajęcia Piątek- W muzeum

Obejrzyj Film edukacyjny dla dzieci „Co to jest muzeum?” (zamieszczony wyżej)

Rozmowa z dzieckiem – Co gromadzimy w muzeum?

Opowiadanie - Z wizytą w Muzeum Zegarów–bajka logopedyczna

Dziś odwiedzimy bardzo nietypowe muzeum –takie, w którym można obejrzeć najróżniejsze zegary. Pracownicy muzeum są bardzo mili, cieszą się z odwiedzin każdego gościa i szeroko uśmiechają do odwiedzających (szeroko uśmiechamy się, pokazując zęby). Wchodzimy do pierwszej sali muzeum, gdzie możemy obejrzeć zegary słoneczne, czyli takie, które wskazują czas za pomocą słońca. Taki zegar ma bardzo szeroką tarczę (układamy szeroki, płaski język na dolnej wardze i dolnych zębach), a wskazówka tego zegara ustawiona jest pionowo (podnosimy język, opieramy go o wałek dziąsłowy). Godzinę wskazuje cień, jaki rzuca wskazówka, przesuwający się na tarczy wraz ze zmieniającym położenie słońcem (kreślimy językiem duże kółko w buzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Czas na pierwsze piętro naszego muzeum –wspinamy się po schodach (naśladujemy odgłos butów stukających o schody: tup, tup, tup...). Na pierwszym piętrze stoją duże i stare eksponaty, które głośnio tykają (naśladujemy tykanie zegarów: tik-tak, tik-tak...). Są tutaj zegary z okrągłym wahadłem (przesuwamy język na boki, od jednego kącika ust do drugiego, nie oblizując ust). Mieszczą się zegary z kukułką, które, wskazując godzinę, wydają dźwięki podobne do kukania (naśladujemy kukułkę: kuku, kuku, kuku...). Są także zegary rzeźbione w drewnie, pokryte złotem, ozdobione różnymi wzorami („malujemy” i„rzeźbimy” własny zegar –przesuwamy językiem po podniebieniu i policzkach, rysujemy uniesionym językiem wzory na podniebieniu).O pełnej godzinie zegary biją (naśladujemy odgłos bicia zegara: bim –bam –bom, bim –bam –bom...).Zegarów jest tutaj bardzo dużo, a pracownicy muzeum dbają, aby wszystkie eksponaty były czyste i w świetnym stanie. Często zatem wycierają zegary z kurzu (dmuchamy) oraz polerują je, aby pięknie błyszczały (przesuwamy czubkiem języka po wewnętrznej ścianie górnych i dolnych zębów). Czas na ostatnie piętro muzeum –znów wspinamy się po schodach (naśladujemy odgłos butów stukających o schody: tup, tup, tup...). Na tym piętrze znajdują się małe zegarki –na rękę lub na łańcuszku. Wszystkie mają niewielkie, okrągłe tarcze (układamy język w tarczę zegara –płasko, luźno, szeroko). Większość z nich ma dwie wskazówki, jedną wskazującą godziny, przesuwającą się bardzo powoli (powolutku kręcimy w buzi kółka językiem),drugą wskazującą minuty (kręcimy szybciej kółka językiem), ale są też zegarki ze wskazówkami sekundowymi, będącymi cały czas w ruchu (kręcimy bardzo szybkie kółka językiem).

To już koniec odwiedzin muzeum na dziś. Po takiej wizycie na pewno wszyscy mają w uszach jeden dźwięk: cykanie zegara! (górne zęby zachodzą na dolne, uśmiechamy się -rozciągamy kąciki ust i naśladujemy cykanie zegara: cyk, cyk, cyk...).

 

 

2021-04-12 - Marta Sarota

 1. Tradycje wielkanocne- Śmigus dyngus

https://www.bajkowyzakatek.eu/2020/04/polskie-tradycje-smigus-dyngus.html

2.PIOSENKA„Śmigus dyngus”

https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA

3. Zabawa ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

 

 

2021-04-09 - Magdalena Szczecina

Temat: Wielkanocny koszyczek.

Linki do zabaw, piosenek i filmów.

1. Zabawa ruchowa - Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

2. Piosenki dla dzieci. Spoko Loko - Tańce Połamańce

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

3. Patrycja Lipińska dla Dzieci i Szalone Małolaty - Wielkanocny Stół. Piosenka Wielkanocna dla Dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM

4. Piosenka Tam na krzyżu

https://www.youtube.com/watch?v=NF5L-TUHVBg

Proszę o zrobienie strony 47 w książce Planeta dzieci i stronę 60 w książce do grafomotoryki, reszta w zakładce galeria zdjęć. Miłej pracy!!!

 

1. Zabawa dla dziecka i rodzica- „SŁONKO ZAŚWIECIŁO”

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko

ptaszki obudziło – pukamy zgiętym palcem w dłonie dziecka

Latają, ćwierkają ziarenek szukają – opuszkami palców opukujemy ciało dziecka

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko

misia obudziło – pukamy zgiętym palcem w plecy dziecka

Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu – delikatnie gładzimy całą dłonią brzuszek dziecka

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko

wiewiórki zbudziło – pukamy zgiętą dłonią w uda dziecka

Po lesie skakały – „skaczemy” palcami po głowie dziecka

orzeszków szukały – delikatnie przeczesujemy palcami włosy dziecka

Słonko zaświeciło – dziecka kółeczko rysujemy na twarzy

Zajączki zbudziło – gładzimy palcami powieki dziecka

Po łące biegają – dłońmi zgiętymi w pięści lekko uciskamy ciało dziecka

marchewki szukają – wkładamy dłoń za bluzkę dziecka


2. Wielkanocna wyliczanka

Wielkanocna wyliczanka

Królik, pisklak i pisanka

Raz dwa trzy

Co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka

Cukrowego mam baranka

Raz dwa trzy

Co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka

Chrzanu laska, soli szklanka

Raz dwa trzy

Co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka

Widzę malowane jajka

Raz dwa trzy

Co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka

Ja mam chlebek do śniadanka

Raz dwa trzy

Co w koszyku niesiesz Ty?

Mam też szynkę i kiełbasę

I słodyczy całą masę

To już koniec odliczania

Czas zasiadać do śniadania.

3. Oto eksponaty (obrazki w zakładce galeria zdjęć) które będą nam pomocne,

Aby się przygotować na Święta...

Dziecko (odpowiada):Wielkanocne!

Na wierzbach bazie

W ogrodach bukszpany

W tym niezwykłym czasie

Wiele zajęć mamy

Trzeba palmę przygotować,

Zrobić wydmuszki z jaj i je pomalować,

Odświeżyć koszyczek, ubranka...

Upiec babkę wielkanocną, wielkanocnego baranka...

Ale najważniejsze jest, aby na święta

Odświeżyć swoje serduszko – pamiętaj!

4. Dzieci, mam pytanie: W jaki sposób można odświeżyć serduszko i sprawić, żeby było piękne?

(dziecko odpowiada na pytania)

 • Jeżeli ktoś choruje, to można go...? (odpowiedź: Odwiedzić).

 • Jeżeli dzieci są głodne, to można je...?(odpowiedź: Nakarmić).

 • Jeżeli ktoś jest smutny, to można go...? (odpowiedź: Pocieszyć).

 • Jeżeli ktoś nie ma ubrania lub ma zniszczone, to można mu...?(odpowiedź: Podarować ubranie).

 • Jeżeli ktoś jest samotny, to można...? (odpowiedź: Odwiedzić go, pomóc w zakupach, sprzątaniu, przygotowaniu świąt; zaprosić do siebie na święta).

 • Jeżeli ktoś ma dużo pracy, to można mu...? (odpowiedź: Pomóc).

Oto koszyczek (obrazek). W Wielką Sobotę niemal wszystkie dzieci zaniosą podobne koszyki z pokarmami do kościoła, do święcenia. Koszyczek tradycyjnie przyozdabiamy gałązkami bukszpanu. Jest to roślina, która każdej Wielkanocy jest zielona, nawet jeśli z uwagi na niesprzyjającą pogodę nie rozwiną się bazie. Zimozielony bukszpan symbolizuje trwałość życia i nieśmiertelność. A bazie – jeśli zdążą się pojawić – w kontekście Wielkanocy są symbolem nowego życia. Do koszyczka powinno się włożyć baranka wielkanocnego, jaja (mogą być wydmuszki oraz – koniecznie – jaja ugotowane, którymi będziemy się dzielić w czasie śniadania wielkanocnego po złożeniu sobie życzeń), chleb, starte buraki (ćwikła), kiełbasę, szynkę, sól i tarty chrzan. Każda z tych potraw i przypraw ma jakieś znaczenie.

Wymienimy najważniejsze z nich:

 • Baranek wielkanocny, który może być zrobiony z ciasta, z cukru lub z czekolady, symbolizuje Pana Jezusa. Baranka w dawnych wiekach składało się w ofierze. Pan Jezus, ponieważ umarł za nas na krzyżu, został w Piśmie Świętym nazwany Barankiem Ofiarnym.

 • Jajo to symbol życia i Zmartwychwstania, bowiem pisklę samo, w odpowiednim czasie, rozbija skorupkę i wydostaje się na zewnątrz – jak Jezus z grobu po swoim Zmartwychwstaniu.

 • Ćwikła, ze względu na kolor, jest symbolem męki Pana Jezusa.

Pytanie do dziecka:Jak myślisz, czy to ważne, aby doceniać, że mamy co jeść? Czy na świecie są ludzie, którzy głodują?

QUIZ:

 • Jest najważniejszy w koszyczku, symbolizuje Pana Jezusa; zwierzątko z łagodności znane to... (odpowiedź: Baranek).

 • Symbolizuje zmartwychwstanie, zawiera żółtko i białko, to...(odpowiedź: Jajko).

 • Czerwona buraczana sałatka niezwykła to... (odpowiedź: Ćwikła) lub: Nie ogórki, nie ziemniaczki, tylko czerwone... (odpowiedź: Buraczki).

 • Roślina, co zdobi koszyczek zielenią, ogrodowy zielony wciąż pan, który zwie się...(odpowiedź: Bukszpan).

 • Robi się je z gałązek wierzby z baziami, idzie się w procesji z... (odpowiedź: Palmami).

2021-04-08 - Marta Sarota

Proszę o zrobienie strony 46 i 48 w książce Planeta dzieci . Reszta w zakładce Galeria zdjęć. 

https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc

https://www.youtube.com/watch?v=l1SWOhjnxJQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=5s

2021-04-07 - Magdalena Szczecina

Temat: Pisanki, kraszanki

1. Kierunki i przestrzeń W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk

2. Wielkanoc z dinozaurami - malujemy gigantyczne pisanki! Zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q

3. Pisanki - zwyczaje i tradycje wielkanocne

https://www.youtube.com/watch?v=JerFyF9tUC4

4. PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE...piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

5. Śpiewające Brzdące - Kurka i pisanki - Piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

 

Proszę o zrobienie strony 45 w książce Planeta dzieci i strony 59 w książce do grafomotoryki. Reszta w zakładce Galeria zdjęć. Miłej pracy !!!

 

1. Słuchanie wiersza „Pisanki” Doroty Gallner.

https://www.youtube.com/watch?v=KQPsED519Xk

Rozmowa na temat wiersza. Pytania: Jak wyglądały pisanki? Gdzie one leżały? Dlaczego nie je się pisanek?

2021-04-06 - Marta Sarota

Temat: Wielkanocne Dekoracje – Palmy Wielkanocne

Linki do zabaw, piosenek i filmów.

1. Zabawy ruchowe: Pogodne ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

2. Zabawa ruchowa: ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - MUZYCZNE STOP - Zabawy taneczne.

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o

3. Swobodna interpretacja ruchowa do utworu „Taniec piskląt w skorupkach”.

https://www.youtube.com/watch?v=uRz_H6Gitrw

4. Zabawa ruchowa Marcowe zajączki

https://www.youtube.com/watch?v=tCDPA_zF8uQ

4. Piosenka Święta Wielkanocne - animacja do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g

5. Piosenka ŚMIGUS - DYNGUS

https://www.youtube.com/watch?v=LU6Rw0iS0is

6. BAJECZKA WIELKANOCNA

https://www.youtube.com/watch?v=eIV2N4Gaf8U

7. Wielkanoc z Panem Nauczanką [Film Edukacyjny dla Dzieci]

https://www.youtube.com/watch?v=IGP2L0R2qyA

8. Wielki Tydzień

https://www.youtube.com/watch?v=uxGmmLGbrps

9. Domek na skale - Wielki Czwartek (film)

https://www.youtube.com/watch?v=HzSsNRVGZmE

10. Niedziela - Dzień Zmartwychwstania

https://www.youtube.com/watch?v=ibDI81bXT8A

 

Proszę o zrobienie karty pracy w książce Planeta dzieci strona 44 oraz strony 58 w książce do grafomotoryki, reszta w zakładce galeria zdjęć .

Miłej pracy!!!

1. Propozycja pracy plastycznej „Wiosenny bukiet – dekoracja stołu wielkanocnego”: przygotować- kolorowe kartki, rolkę po papierze toaletowym, klej, nożyczki, mazaki. Z papierowej rolki dzieci odcinają pasek o szerokości ok. 3-4 cm. Zieloną kartkę składają na pół i odcinają pasek na tyle długi , aby owinąć nim rolkę. Nacinają zieloną kartkę od strony zgięcia i przyklejają dookoła rolki. Z kolorowych kartek wycinają kwiatki i przyklejają na zielonych paskach w dowolnych miejscach, tworząc kompozycję.

2.„Jak oddzielić żółtko od białka?” zabawa badawcza. N. prezentuje dzieciom tradycyjny sposób oddzielania białka od żółtka z wykorzystaniem dwóch części jajka – skorupek. Następ-nie pokazuje inny sposób, w jaki można to zrobić, wystarczą dwa naczynia i plastikowa butelka. Do jednego z nich wbija całe jajo, a następnie plastikową butelką wyławia żółtko i wyciska je do innego naczynia. N. przygotowuje dla każdego dziecka 2 plastikowe talerzyki, jedno jajko, plastikową butelkę typu pet. Każde dziecko próbuje samodzielnie wykonać zadanie- plastikowe talerzyki, jajka, plastikowe butelki typu pet

3. „Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże?” – zabawa badawcza. N. przygotowuje miskę z wodą i dwa jajka: jedno świeże, a drugie kilka dni wcześniej wyjęte z lodówki i pozostawione w temperaturze pokojowej. N. demonstruje, co się dzieje z jajkami włożonymi do wody. Świeże jajko leży na dnie, a jajko mające powyżej 10 dni pływa przy powierzchni – takie jajko trzeba już wyrzucić, nie nadaje się do spożycia- miska, 2 jajka (jedno świeże i jedno kilka dni wcześniej wyjęte z lodówki)

4. Zadania: Pokoloruj Palmę Wielkanocną. Wytnij i ułóż zwierzątka od największego do najmniejszego.

2021-03-31 - Marta Sarota

Linki do piosenek i zabaw:

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

 1. https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

Bardzo proszę o zrobienie pracy w KP3.43 oraz w ZG57
 

2021-03-30 - Magdalena Szczecina

Temat Poniedziałek: Święta, święta, biją dzwony; Wielki porządki.

Linki do zabaw i piosenek i filmów:

 1. Piosenka „Powiedz ludziom że kocham ich”

  https://www.youtube.com/watch?v=2bykX9NJ1NQ

 2. Piosenka „Jezus siłą mą”

  https://www.youtube.com/watch?v=98iVXEtXbhQ

 3. Piosenka „Bóg nie umarł”

  https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

 4. Piosenka „Zmartwychwstał Pan”

  https://www.youtube.com/watch?v=l1SWOhjnxJQ

 5. Piosenka ZoZi „Znaki Wielkanocy”

  https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

 6. Zabawy ruchowe dla dzieci „Tuptaj, średniaczku – Pan Miłosz

  https://www.youtube.com/watchv=bZnfkuZMQ9Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E2MDnulen9pG76656SjPL9RahSEj0W3QtkDNhh6x8rmhWqXU-OfqJric

 7. LUSTRO – zabawy bez końca z Panem Miłoszem

  https://www.youtube.com/watch?v=13_U20z0qe0&fbclid=IwAR2cjsocFYRkv-Z1-Edq6b6sIs8RReV8ociCUnMuN-cWOnjEyr-S-6Oyy2k

 8. Film edukacyjny dla dzieci - EduKredka – Tradycje Wielkanocne

  https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

 9. Zagadki wielkanocne

  https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE

 

Proszę o zrobienie stron w książce Planeta dzieci nr 3 – strony 40-41 i 42 oraz wzorek te dwie kartki które były dołożone w książce.

Miłej pracy!!!

Opowiadania i zajęcia w zakładce „Z życia grupy- galeria”

2021-03-29 - Marta Sarota

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki” - Marzec- tematy:

1. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w przedszkolu- wspomaganie w rozwoju operacyjnego rozumowania.

2. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

3. Mierzenie długości.

Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w przedszkolu- wspomaganie w rozwoju operacyjnego rozumowania.

- Klasyfikowanie na co najmniej poziomie kolekcji (w sferze najbliższego rozwoju mieścić się będzie operacyjne tworzenie pojęć).

- Operacyjne rozumowanie potrzebne do ustalania stałości liczebności porównywalnych zbiorów niezbędne do rozumienia aspektu kardynalnego

liczb naturalnych.

- Operacyjne ustawianie po kolei, pozwalające dziecku określić miejsce wybranej liczby w ciągu liczb, potem wskazać liczby następne i liczby poprzednie. Pomoże to dziecku zrozumieć aspekt porządkowy

- Życiowe sytuacje kształtujące myślenie operacyjne: Jabłka w koszyku i poza nim.

Książki na półce i ułożone w stos. Zabawy z kasztanami, żołędziami, liśćmi. Zabawy z klockami.

Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

- Organizowanie sytuacji życiowych wymagających rachowania : daj każdemu po tyle samo, weź tyle, żeby starczyło dla każdego (nakrywanie do stołu), porządki i inwentaryzacja.

- Rozwiązywanie zadań ilustrowanych obrazkami z zastosowaniem zbiorów zastępczych - ile łap ma kot i kocięta, zadania o samochodach na parkingu.

- Posługiwanie się uproszczonymi rysunkami

i zbiorami zastępczymi w rozwiązywaniu zadań trudniejszych – seria zadań o ptakach na drzewie, ciastkach na talerzu, mikołajowe prezenty.

- Układanie i rozwiązywanie zadań z liczmanami.

Mierzenie długości

- Pojęcie stałości długości

- Nauka mierzenia stopami, krokami, łokciami (wychodzimy od własnego ciała)

- Szacowanie wysokości obiektów porównując je do własnej sylwetki

- Mierzenie stopami nie wymaga od dzieci rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym, ale przygotowuje do wnioskowania o stałości długości

- W trakcie odmierzania długości dzieci nabywają umiejętności praktycznych

Zajęcia pierwsze- Wspomaganie dzieci w ustaleniu stałej liczby elementów w zbiorze przy obserwowanych zmianach sugerujących, że jest ich mniej- ćwiczenia i zadania i zabawy wspomagające rozwój myślenia operacyjnego.

1. Wiersz na powitanie „Hej witam was”.

2. Piosenki: „W układzie słonecznym”, „Małe ciała niebieskie”, „Ballada księżycowa”.

3. Ćwiczenia na zbiorach przedstawiających: słonie, jabłka, pieski, kwiatki, krokodyle, gruszki, piłka- zadanie: wskażcie zbiory równoliczne, zbiory w których jest tyle samo elementów itp.

4. Zadanie- Układanie trójkątów;

5. Zadanie – Układanki z prostokątów;

6. Zadanie- Układanki z kółek.

7. Budowanie z klocków.;

8. Ćwiczenia: czego jest więcej: fasolek czy kasztanów?, ćwiczenia z małymi i większymi trójkątami.

9. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia drugie- Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią.

1. Wiersz na powitanie „Hej witam was”.

2. Piosenka: „W układzie słonecznym”, „Małe ciała niebieskie”, Piosenka o Cyferkach”, „Cyferki dla dzieci 1-10”.

3. Ćwiczenia i zabawy- Zwyczaje misia, odejmowanie; Zwyczaje misia, dodawanie.

4. Zadanie z treścią – Książki.

5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia trzecie - Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania potrzebnego do wnioskowania o aspekcie porządkowym liczby naturalnej.

1. Wiersz na powitanie „Zabawa na dobry humor”.

2. Piosenka: „Świat realny jest genialny”, „Wiosna u niedźwiedzia”.

3. Zabawy i ćwiczenia: Numerowanie schodów, Miś na schodach, Skacząca piłeczka, Numerowanie strony w książce, Na której stronie jest obrazek?, Jedziemy windą.

4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia czwarte - Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią.

1. Wiersz na powitanie: „Zabawa na dobry humor”.

2. Piosenka: „Wiosna u niedźwiedzia”, „Gdzie schowała się wiosna”, „Zabawa muzyczno – ruchowa Marcowe zające”.

3. Zadania z treścią: Daj każdemu po tyle samo, Weź tyle, żeby starczyło dla każdego.

4. Zadanie z treścią - O bucikach dla kotki i jej kociąt ( pomoce; kasztany, patyczki)

5. Zadanie z treścią – Samochody na parkingu, Mikołajkowe prezenty.

6. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia piąte - Uczymy dzieci mierzyć: stopa za stopą, krokami, łokciem, palcami.

1. Wiersz na powitanie: „Zabawa na dobry humor”, „Iskierka przyjaźni”.

2. Piosenka: „Wiosna u niedźwiedzia”, „Zabawa muzyczno – ruchowa Marcowe zajace”.

3. Przybliżenie dzieciom potrzeby mierzenia. Ćwiczenia i zadania: Kto jest wyższy? Co jest większe, a co mniejsze od ciebie? Mierzenie krokami. Ćwiczenia i zadania: Kto jest wyższy? - mierzenie dziecka i nauczyciela, Co jest większe, a co mniejsze od ciebie?- wyszukiwanie rzeczy w sali przedszkolnej.

4. Ćwiczenia- Mierzenie długości dywanu– i stopa za stopą;

5. Ćwiczenia – Mierzenie dłonią, łokciem i palcami.

6. Ćwiczenia- Rulonik i pasek papieru; Harmonijka i pasek papieru; Porównywanie długości dwóch sznurków;

6. Zadanie- Co mierzymy miarką krawiecką, a co stolarską?

7. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Linki do piosenek wykorzystywane podczas zajęć:

1. https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

2. https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM

3. https://www.youtube.com/watch?v=5Am8X_iHzz4

4. https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg

5. https://www.youtube.com/watch?v=F-sI47-IBJw

6. https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14

 

 

2021-03-25 - Marta Sarota

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki” - Luty- Klasyfikowanie. Kształtowanie się pojęć w umysłach dzieci bazuje na klasyfikacji.

Poziomy:

- pierwsze objawy klasyfikacji →dziecko nazywa, przywołuje wspomnienia, nazywa przedmioty według kryterium emocjonalnego;

- 3r.ż.-dobiera w pary takie same obiekty przedstawione na obrazkach- bo podobne

- 4r.ż. – łączy obiekty przedstawione na obrazkach na zasadzie : To i to razem bo pasują do siebie (czapka na głowę, buty na nóżki), To i to razem, bo tak bywa (pies i buda; kot i mleczko). W sytuacjach codziennych i w zabawach dzieci grupują więcej niż dwa obiekty na zasadzie dopasowywania;

- początek 5rż – dzieci grupują obrazki łącząc je po trzy (tzw. łańcuszki) np. chłopiec,wędka, ryba i podają wyjaśnienie : „On weźmie wędkę i będzie łowił ryby”. W każdym takim zestawie jest jeden obiekt centralny, oraz pary obiektów powiązanych ze sobą;

- koniec 5 r.ż. -kolekcje z obiektem centralną

- 6-7 r.ż. -kolekcje bez karty centralnej

Klasyfikacja na poziomie operacji konkretnych:

- segregując, dzieci uwzględniają dwie i więcej cech. Potrafią także obiekty tego samego zbioru rozdzielić na podzbiory najpierw według np. wielkości, potem według kształtu lub koloru.

- określając obiekty dzieci wymieniają te cechy, które były brane przy segregowaniu. Taki sposób określania obiektów ma wiele cech definicji.

- segregując obiekty potrafią ustalić hierarchie, w zbiorze można wydzielić podzbiory.

Treści kształcenia wspomagające rozwój klasyfikacji:

- oglądanie i porównywanie obiektów oraz dostrzeganie ich podobieństw i różnic;

- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadnienia, dlaczego pasują do siebie?;

- grupowanie, czyli rozdzielanie różnych obiektów według różnych kryteriów np.: przynależności (do kogo należą) lub miejsca gdzie się zwykle znajdują, do czego służą;

- wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania, przedmioty mają być we właściwych miejscach;

- klasyfikowanie różnych obiektów i słowne określanie utworzonych zbiorów.

Zajęcia pierwsze: Klasyfikowanie na poziomie kolekcji i na poziomie operacji konkretnych.

 1. Wiersz na przywitanie „Wesoło witamy”

 2. Piosenka „Nasza Ziemia”.

 3. Ćwiczenia na poziomie kolekcji np.: owoce, warzywa, pani sprzedająca w sklepie, narzędzia i obrazek z panem itp.

 4. Ćwiczenia klasyfikacji na poziomie operacji konkretnych- klasyfikowanie za pomocą guzików, figur geometrycznych (kolor, wielkość, kształt).

 5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia drugie: Sytuacje zadaniowe ze zwykłymi guzikami i plakietkami określającymi ich cechy.

1. Wiersz na przywitanie „Wesoło witamy”

2. Piosenka „Nasza Ziemia”.

3. Ćwiczenia – guziki i ich kolory: segregowanie i definiowanie; guziki, ich dziurki: segregowanie i definiowanie; guziki i ich wielkość.

4. Zadanie- naprzemienne definiowanie wybranych guzików poprzez wymienienie cech, według których wcześniej guziki były segregowane.

5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia trzecie: Jaki to klocek?- klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według wielkości, kształtu, koloru. Sytuacje zadaniowe z kartonikami o różnych kształtach określającymi ich cechy oraz klockami do budowania.

1. Wiersz na przywitanie „Wesoło witamy”

2. Piosenka „Figury geometryczne”.

3. „Nić porozumienia” - zabawa wprowadzająca.

4. Figury – zabawa przypominająca i utrwalająca wygląd i nazwy figur geometrycznych.

5. Jaka to figura? – klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych.

6. Wybierz klocek – zapoznanie ze sposobem definiowania , słowne określanie kształtu , koloru , wielkości.

7. Pląs – zabawa utrwalająca nazwy figur geometrycznych, rozwijająca koncentrację uwagi , ćwiczenia rytmu. Zadania i ćwiczenia- z kartonikami o różnych kształtach i z plakietkami określającymi ich cechy: segregowanie według kolorów, kształtu, wielkości, segregowanie klocków.

8. Geometryczne rytmy – układanie rytmów z figur geometrycznych.

9. Kapturek myśliciela – ćwiczenie z kinezjologii Dennisona poprawiające koncentrację.

10. Praca indywidualna – zróżnicowana , dostosowana do możliwości dzieci .

11. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia czwarte: Zabawy wspierające dziecko w segregowaniu i definiowaniu na poziomie operacji konkretnych.

1. Wiersz na przywitanie „Wesoło witamy”.

2. Piosenka „Figury geometryczne”.

3. Film edukacyjny dla dzieci „Figury i kształty”.

4. Zabawa Przesyłki – zamawianie guzików i ich przesyłanie.

5. Zabawa z guzikami w stylu dwudziestu pytań.

6. Zabawa Ustal- jaki przedmiot wybrałem.

7. Zabawa o jakim zwierzątku myślę.

8. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Linki do piosenek i filmu wykorzystane podczas zajęć:

Aniołek Wesołek - Nasza Ziemia

https://www.youtube.com/watch?v=RriTGVqWBho

Figury i kształty I Uczę się mówić I Lulek.tv

https://www.youtube.com/watch?v=tzsMkciG-lE

Piosenka o FIGURACH || DrobNutki || Piosenki DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 

2021-02-23 - Marta Sarota

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka Jasełka

2021-02-02 - Magdalena Szczecina

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki” - Styczeń - Wspomaganie dzieci w sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkiem. Pomaganie dzieciom lepiej zrozumieć sens równości i nierówności.

Umożliwiamy dziecku manipulowanie przedmiotami. Dziecko poznaje przedmioty łącznie ze sposobem ich używania; musi osobiście dotykać, składać, rozkładać, przesuwać, dosuwać. W czasie działania, staramy się, aby dziecko uwzględniało następstwo czasowe: łączył to co było z tym co jest i może się zdarzyć. Uczyło się przewidywać jakie będą skutki i co może się zdarzyć, kiedy manipuluje przedmiotami i wprowadza zmiany w otoczeniu. Kierujemy dziecięcą uwagę na to co istotne, wykorzystujemy gesty, wyraźną mimikę i intonację, uważnie słuchamy dziecięcych wyjaśnień. Problemy przedstawiamy w formie opowiadania lub scenki. Poważnie traktujemy dziecięce pytania.

Zajęcia pierwsze - Przedszkolaki oraz mała ekonomia- Kształtowanie u dzieci umiejętności poznawania pieniądza i zależności i wartości ekonomicznej w zabawach oraz podczas kupowania i płacenia.

1. Wiersz na przywitanie „Dni tygodnia”

2. Piosenka- „Tydzień ma 7 dni”

3. Zabawa- Święto Pluszowego Misia.

4. Zabawa – Kupowanie obiektów (klocków) do zbudowania np. zamku.

5. Ćwiczenia w odróżnianiu monet i banknotów – Góra grosza.

6. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia drugie- Sytuacje zadaniowe i zabawy pomagające dzieciom lepiej zrozumieć sens równości i nierówności oraz sprawniej rachować.

1. Wiersz na przywitanie- „Dni tygodnia”

2. Piosenka- „Tydzień ma 7 dni”

3. Ćwiczenia z wykorzystaniem figur liczbowych w postaci kółek w szeregu oraz figur liczbowych podobnych do kostek do gier;

4. Zadania z kostkami domina;

5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia trzecie - Seria zadań z kółkami i liczydełkami.

1. Wiersz na przywitanie- „Dni tygodnia”

2. Piosenka- „Tydzień ma 7 dni”

3.Zadania z kołami: zadania zagadki, układanie i rozwiązywanie zadań z niespodzianką;

4. Zadania z liczydełkami ( wykorzystanie ziarenek fasoli)

5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia czwarte - Kształtowanie u dzieci umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem, łączenie przyczyn ze skutkiem i przewidywanie następstw, ustalanie które zmiany są odwracalne a które nieodwracalne, kształtowanie i rozwijanie rozumienia przyczynowo- skutkowego, przewidywanie następstw.

1. Wiersz na przywitanie- „Bałwan”- zabawa ruchowa z wyliczanką, „Kto to” - zagadka.

2. Piosenka – „Sport to zdrowie”'

3. Ćwiczenia i zadania orientowania się w skutkach zmian- odwracalne i nieodwracalne, przewidywanie przyczyn i skutków wykonywanych ćwiczeń;

- Zadawanie pytań z wykorzystaniem historyjek obrazkowych,

- Ustalanie kolejności czynności z wykorzystaniem historyjek obrazkowych,

- Zabawy w eksperymentowanie,

- Czy coś się zmieni?

- Co by było gdyby?

4. Układnie i rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią;

5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zajęcia piąte - Układanie i korygowanie celowo źle sformułowanych zadań z użyciem figur liczbowych.

1. Wiersz na przywitanie: „Bałwan”, „Umiem liczyć do dziesięciu”.

2. Piosenka - „Sport to zdrowie”'

3. Ćwiczenia i zadania: Tu jest tyle samo, więcej, mniej, można wstawiać znak równości, dokładanie i odbieranie kartoników (wykorzystanie przygotowanych kartoników podobnych do kostek do gry). Przygotowanie samodzielne przez dzieci znaków <, >, =

4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Linki do piosenek wykorzystane podczas zajęć:

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ

https://www.youtube.com/watch?v=tTeM5BV_TjI

 

2021-01-26 - Marta Sarota

Drodzy Rodzice,

Informujemy, ze 22.01.2021r.odbędzie się w naszej Sali występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Całość zostanie nagrana i zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Bardzo prosimy, by na ten dzień dziewczynki miały już ubrane białe rajstopy i białe bluzki- mogą być zwykłe bawełniane, Św. Józef- ciemne spodnie, ciemna koszulka, Pasterze- ciemne spodnie, koszula w kratkę, III Królowie- ciemne spodnie, biała koszula.

Dla chętnych będzie też możliwość nagrania na prywatnego PENDRIVE. Jeśli ktoś ma życzenie, prosimy przynieść podpisany sprzęt.

2021-01-15 - Magdalena Szczecina

Bal karnawałowy

27.01.2021r. odbędzie się Bal Karnawałowy. Zabawa odbędzie się w naszej Sali. Dzieci przychodzą do przedszkola ubrane w stroje. Zachęcamy do ubioru w ciekawe stroje J

2021-01-15 - Magdalena Szczecina

Innowacja matematyczna „Różyczki poznają świat matematyki – Grudzień” - Rachowanie - Kształtowanie umiejętności rachunkowych u dzieci: od dodawania i odejmowania konkretnych przedmiotów, przez rachowanie na zbiorach zastępczych.

Dodawanie i odejmowanie mieści się w tym, co rozumiemy przez dziecięce liczenie. Nabywanie tych umiejętności łączy się z nauką liczenia. Najważniejsze znaczenie ma tu proces odrywania się od konkretów. Można w nim wyróżnić następujące etapy:

1. Dziecko bardzo wcześnie interesuje się zmianami typu dodać i odjąć. Obserwując czynność dokładania (dosuwania), stwierdza: Dużo i cieszy się, że dostało więcej. Widząc ubywanie (odsuwanie, zabieranie), protestuje, bo ma mniej. Jest więc skłonne policzyć, ile jest po każdej takiej zmianie. Liczy oczywiście tak, jak potrafi.

2. Kolejny etap jest mocno związany z manipulacją typu dodać i odjąć. Przy dodawaniu dziecko musi samo dołożyć (dosunąć, zsunąć razem) przedmioty do siebie, aby policzyć, ile ich jest po tej czynności. Przy odejmowaniu musi odłożyć (odsunąć, zabrać) przedmioty i policzyć, ile ich zostało. Ustala wynik dodawania i odejmowania, kierując się zasadą: Muszę je policzyć wszystkie.

3. Osiągnięcie wyższego poziomu umiejętności będzie dla dziecka łatwiejsze, jeżeli dorosły pokaże, jak się liczy na palcach. Na początku mają to być ćwiczenia w liczeniu palców. Potem trzeba pokazać, że przedmioty można zastępować palcami. Prostowane palce przedstawiają czynność dokładania, dosuwania, zsuwania przedmiotów. Zginane palce zaś - czynność odsuwania, odkładania, odejmowania przedmiotów. Po każdym takim ruchu dziecko liczy palce i określa wynik dodawania i odejmowania. Liczenie na palcach jest niezwykle ważne: pozwala dziecku łatwiej pokonać drogę od konkretów do liczenia w pamięci, a więc do abstrakcji.

 

Zajęcia pierwsze- Rachowanie- Ćwiczenia i zabawy sprzyjające kształtowaniu umiejętności dodawania.

 1. Wiersz na powitanie.

 2. Piosenka.

 3. Ćwiczenia i zadania – Dodawanie w domu.

 4. Ćwiczenia i zadania – Dodawanie w przedszkolu.

 5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

Zajęcia drugie – Rachowanie - Ćwiczenia i zabawy sprzyjające kształtowaniu umiejętności odejmowania.

 1. Wiersz na powitanie.

 2. Piosenka.

 3. Ćwiczenia i zadania- Odejmowanie w domu.

 4. Ćwiczenia i zadania - Odejmowanie w przedszkolu.

 5. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

Zajęcia trzecie- Rachowanie- Dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych.

1. Wiersz na powitanie.

2. Piosenka.

3. Ćwiczenia – Rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych np.; klocki, patyczki, guziki;

4. Zabawa – Dzieci uczą misia dodawać i odejmować.

5. Zabawa dydaktyczna – Słodkie przyjęcie dla lalek i misiów.

6. Podziękowanie za udział w zajęciach.

2021-01-01 - Marta Sarota

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by malutki Jezus
przyniósł Wam i nam wszystkim
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego.
Wesołych Świąt!!!

Wychowawczynie: Magdalena Szczecina i Marta Sarota

2020-12-23 - Magdalena Szczecina

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

 „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa na choinkę”

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom

 za piękne i ciekawe prace.

Miejsce pierwsze: Ewa Sarota

Miejsce drugie: Szymon Zagajski

Miejsce trzecie: Wojciech Ruchała

Nagroda specjalna: Magdalena Łęczycka i Martyna Łęczycka