Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Ogłoszenia - Grupa I A Konwalijki

Z przykrością informujemy, że jutro tj 26 lutego w kościele Świętej Trójcy w Dąbrówce o godzinie 14.00 odbędzie się msza święta pożegnalna chłopca z naszej grupy. Bardzo prosimy o modlitwę za rodziców o ulgę w ich cierpieniu.

Wychowawczynie grupy

 

2021-02-25 - Joanna Faron

Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka

2021-01-27 - Joanna Faron

Drodzy Rodzice 27 stycznia 2021 r. tj. środa w naszej grupie odbędzie sią ZABAWA KARNAWAŁOWA. W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dziecka przebranego w strój karnawałowy. Dziękujemy.

2021-01-20 - Jolanta Wańczyk

Szanowni Rodzice w środę obchodzimy w naszej grupie Wigilię  W tym dniu bardzo prosimy ubrać dzieci odświętnie.

2020-12-22 - Jolanta Wańczyk

Informujemy, że dnia 7 grudnia {poiedziałek) nasze przedszkole odwiedzi Św. Mikołaj.

2020-11-30 - Jolanta Wańczyk

10 listopada w naszym przedszkolu obchodzimy rocznice Odzyskania Niepodległości.  .Prosimy, by dzieci w tym dniu były ubrane w stroje biało czerwone(białe bluzki, czerwone spodnie/ spódnice)

2020-11-09 - Jolanta Wańczyk

Kochani Rodzice!

Grupa I A „Konwalijki” rozpoczyna naukę przez zabawę z projektem „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do wspólnej zabawy.

Pierwszym zadaniem dla Rodziców i dzieci jest wykonanie rysunku pt. „Książka mojego dzieciństwa”. Rodzic dzieli się z dzieckiem swoimi wspomnieniami z dzieciństwa dotyczącymi czytania, a następnie tworzy rysunek z bohaterem ulubionej książki. Do rysunku powinna być dołączona informacja: tytuł książki, autor oraz podpis Rodzica. Dziecko natomiast wykonuje swój rysunek na przekazanej od nauczyciela kartce. Rodzic uzupełnia dołączone rubryki. Czekamy na prace do końca października.

Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronce internetowej naszej grupy. Z uwagi na czas pandemii zachęcamy Rodziców do nagrania filmu, na którym czytają Państwo ulubioną książkę z dzieciństwa swoim dzieciom. Film zostanie wykorzystany podczas zajęć w naszej grupie.

Dziękujemy serdecznie za aktywne włączenie się w życie naszej grupy.

Wychowawczynie grupy I A „Konwalijki”

2020-10-06 - Jolanta Wańczyk

Szanowni rodzice z radością witamy wszystkich w naszej grupie . Z radością informujemy że od październik do marca nasza grupa będzie realizować innowację pedagogiczną „ Przedszkolaki w krainie matematyki” Częściowy opis innowacji umieszczamy poniżej i zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

Matematyka nie jest ani trudna ani nudna

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

 

Założenia innowacji „Przedszkolaki w krainie matematyki” skorelowane są z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem głównym niniejszej innowacji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy.
 

Dziecko:

  • kształtuje i rozwija wszystkie zmysły
  • dokonuje analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów - poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy
  • wspiera ciekawość, samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej
  • rozwija umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
  • motywuje się do zainteresowania naukami ścisłymi
  • wykorzystuje umiejętności matematyczno – przyrodnicze do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin życia
  • kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi

2020-09-23 - Jolanta Wańczyk

Grupa „Konwalijki” w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w projekcie ogólnopolskim „Mały miś w świecie wielkiej literatury – edycja 2020/2021”

CEL PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa
we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi,
szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi,
specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za
granicą.
2.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −
uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie
właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku
realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u
dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.

2020-09-23 - Jolanta Wańczyk

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32