KARTA WYCIECZKI GR  STOKROTKI

DO GOSPODARSTWA EDUKACYJNEGO „W ZIELONYM GAJU”  – JASTRZEBIE

 

Cele i założenia programowe wycieczki: Rekreacyjno – edukacyjny między innymi zajęcia pt. „Święto pieczonego ziemniaka”, oprowadzenie po gospodarstwie, aktywne zwiedzanie skansenu z możliwością użycia wielu zabytkowych sprzętów, zapoznanie z maszynami rolniczymi.

 Trasa: parking przy kościele Trójcy Św. Ul. Bohaterów Orła Białego 40a –

– Jastrzębie Gospodarstwo Edukacyjne „W Zielonym Gaju”

Termin wycieczki: 04.10. 2023

Liczba uczestników: 20

Kierownik wycieczki: Beata Horbowa

Liczba opiekunów: 2

Środek lokomocji:  bus

OŚWIADCZENIE:   Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów  dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach  i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki:                                                              Kierownik  wycieczki

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI

Data i godz. wyjazdu km Miejscowość Program

04.10.2023

Godz. Ok.8:15

Nowy Sącz ul. Bohaterów Orła Białego parking przy Kościele Trójcy Św.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2023

Godz. Ok. 12:00 Jastrzębie Gospodarstwo Edukacyjne

Ok. 30km

Jastrzębie Gospodarstwo Edukacyjne „W Zielonym Gaju”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz ul. Bohaterów Orła Białego parking przy Kościele Trójcy Św. ok. 12:30

 

Zajęcia „Święto pieczonego ziemniaka”;

– oprowadzenie po gospodarstwie;

– aktywne zwiedzanie skansenu z możliwością użycia wielu zabytkowych sprzętów;

– jak pojawiły się ziemniaki w Polsce? Skąd do nas „przywędrowały”?

– samodzielne zbieranie ziemniaków – wykopki.

– ognisko z pieczeniem ziemniaków.

 

 

Powrót do przedszkola i obiad w Ochronce.