Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Karta zgłoszenia dziecka

W lutym 2016 r. miała miejsce w naszym przedszkolu "Ewaluacja Zewnętrzna" przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty. Nasza Ochronka otrzymała opinię wzorowego przedszkola. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z kontroli:

  1. przedszkola nowosądeckie Sprawozdanie

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32