Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Aktualności

Szanowni Rodzice !

W związku z pandemią Coronawirusa pragniemy Państwa poinformować, że opłatę za przedszkole w wysokości 180 zł za jedno dziecko, a 250 zł za rodzeństwo należy uiszczać na podany numer konta bankowego:  38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie:

- imię i nazwisko dziecka;

- grupa do której dziecko uczęszcza;

- dopisek: opłata za przedszkole.

2020-04-06

Szanowni Rodzice!

W związku z epidemią Koronawirusa (COVID – 19)  decyzją Rządu wszystkie placówki oświatowe
zostaną zamknięte
od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w przedszkolu nie będzie zajęć dydaktycznych, tylko opiekuńcze. O posłaniu dziecka do przedszkola decydują rodzice.

2020-03-11

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od września czesne będzie wynosić 180 zł + 7 zł stawka żywieniowa na dzień.

2019-06-13

„Ochronka” otrzymała wysokiej jakości oczyszczacz powietrza. Został on przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Urządzenie będzie odtąd oczyszczać powietrze dla naszych „Stokrotek”


ochronka nowy sącz

2018-10-10

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32