Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego


Przedszkole "Ochronka" zostało wybudowane jako żywy pomnik - wotum wdzięczności w piątą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie

Pełna oferta

Informacje

W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze informacje i aktualności dotyczące działaności naszej Ochronki.

Szanowni Rodzice!

Prosimy o przygotowanie i przyniesienie do "Ochronki" 1 września 2022 r. następujących rzeczy:

  • podpisane kapcie (wygodne i łatwo zakładane),
  • podpisana pościel z workiem materiałowym (mały kocyk, prześcieradło i mała poduszeczka),
  • podpisany worek z zapasowymi ubrankami do przebrania (podkoszulki, getry lub spodenki, skarpetki, majteczki).

Przygotowaną i podpisaną wyprawkę należy zostawić 1 września w szafce dziecka na szatni.

Bardzo prosimy, aby dzieci były obecne na śniadaniu o godz. 8.00.

Prosimy również, aby w pierwszych dniach września dzieci były odbierane w miarę możliwości wcześniej, np. po obiedzie ok. godz. 11.30 .

Zapraszamy!

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że czesne za przedszkole wynosi 240 zł, a stawka za dzienne wyżywienie wynosi 14 zł.

Rodzice, których dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola płacą za każdy miesiąc kwotę 700 zł.

Rodzice, których troje dzieci uczęszcza do przedszkola płacą za każdy miesiąc kwotę 850 zł.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto "Ochronki" do 10 dnia każdego miesiąca:

38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, nazwę grupy (do której dziecko uczęszcza), dopisek: opłata za... (podajemy nazwę miesiąca).

Przypominamy, że opłatę za przedszkole za miesiąc wrzesień wpłacamy z góry do 10 września na konto "Ochronki" w wysokości: 240 zł (czesne) + 14 zł * 22 dni robocze (stawka dzienna za wyżywienie) = 548 zł.

Przypominamy również, że w miesiącu sierpniu nie ma opłaty za przedszkole.

Rodzice, których dzieci uczęszczają w lipcu do przedszkola płacą kwotę przesłaną przez Wychowawczynie.

Rodzice dzieci nie uczęszczających do przedszkola w lipcu płacą samo czesne tj. 240 zł.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą "ochronkową" gazetką.

pobierz>>

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023 została zakończona.
Informujemy, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci są przyjęte do przedszkola.

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkę grudniową.

gazetka 12.2021 r. >>>

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczacą Konkursu Plastycznego organizowanego z okazji Dnia Patrona Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Dokument PDF>>

Zachęcamy do zapoznania się z gazetką ochronkową

 

gazetka do pobrania

Kochani Rodzice, nauczyciele i czciciele bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Wiemy, jak ważna jest sprawa wychowania małych dzieci, zwłaszcza we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie. Tak jak nasz Założyciel, bł. Edmund Bojanowski, chcemy chronić dzieci od zła wszelkiego, chcemy wychowywać je w duchu wartości chrześcijańskich. Odpowiedzią na kryzys wychowania XXI w. jest integralne wychowanie według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda.

Mamy okazję przyczynić się do rozszerzania dobra m.in. poprzez wchodzenie na linki do Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, który będzie się pojawiał dla różnych wersji językowych Programu.


Link do Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego już jest:

http://hdl.handle.net/20.500.12153/1575
Przez podany link wchodzimy na stronę z opisem publikacji, a u dołu tej strony są pliki pozycji. Klikając w prostokąty Przejrzyj/Otwórz możemy nieodpłatnie pobrać plik całej książki i okładki.
Są zamieszczone dwa pliki tej samej treści, tylko jedna jest formie podwójnych stron dla właściwego odczytania tabel, a drugi w pojedynczych stronach, co może ułatwiać odczytanie i może okazać się potrzebne w drukowaniu.

Zachęcam i bardzo proszę o wchodzenie i pobieranie pliku, który można wykorzystać, ale też wesprzeć udostępnianie kolejnych wersji językowych. Kolejno będą udostępniane wersje: angielska, francuska, rosyjska i hiszpańska.


Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego może być realizowany w różnego typu przedszkolach, a także w odpowiednim zastosowaniu w edukacji domowej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od nauczyciela, rodziców i wychowawców zależy zarówno dostosowanie jego realizacji do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci jak i dobór właściwych metod, form i środków wychowania. Należy także uwzględniać specyfikę miejsca, wartości i skarby kultury danego środowiska i rodzin.

Przesyłam kolejny link do Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego w angielskiej wersji językowej:
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1578

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Ochronki

czytaj>>

Do pobrania PDF>>

do pobrania WORD>>

Proszę o zorganizowanie zajęć w Przedszkolu „Ochronka” w Nowym Sączu dla mojego dziecka ……………………………………… w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561) ze względu na:    .........

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą gazetką ochronkową - wydanie listopad.

GAZETKA >>

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą gazetką ochronkową - wydanie grudzień.

GAZETKA >>

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że zajęcia w "Ochronce" rozpoczynają się 1 września 2020 r. (wtorek) z zachowanie procedur bezpieczeństwa GIS. Dzieci, które nie będą mogły na razie uczęszczać do przedszkola zostaną objęte nauczaniem zdalnym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z Wewnętrzną prodedurą bezpieczeństwa oraz z Oświadczeniem, które zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie "Ochronki". Prosimy, w miarę możliwości, o wydrukowanie oświadczenia, podpisanie go i przekazanie go 1 września wychowawcom poszczególnych grup. Egzemplarze będą również dostępne w przedsionku przedszkola. Dziecko nie może przebywać w przedszkolu bez podpisanego oświadczenia przez rodziców.

Oświadczenie.pdf

Projekt czytelniczy “Nasza bajka”  zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu – grupa Stokrotki
 

Zachęcamy do wydrukowania gazetki "Ochronki" i poczytania razem z dziećmi.

GAZETKA kwiecień

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32