Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego


Przedszkole "Ochronka" zostało wybudowane jako żywy pomnik - wotum wdzięczności w piątą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie

Pełna oferta

Informacje

W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze informacje i aktualności dotyczące działaności naszej Ochronki.

Prezentujemy prace plastyczne jako Rodzinny Dar Plastyczny na 100 lecie urodzina Św. Jana Pawła II

Prace plastyczne.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!

Bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia prac o Janie Pawle II. Zostaną one umieszczone na stronie Ochronki w najbliższych dniach.

Zachęcamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do tego dzieła i do rodzinnego wykonania Daru z okazji stulecia urodzin Świętego Jana Pawła II. 

Zdjęcia prac można wysyłać do końca czerwca.

Serdecznie zapraszamy!!!

Szanowni Rodzice!

Ochronka będzie otwarta od 25 maja 2020 r. (poniedziałek). Z tego powodu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- do przedszkola dzieci przychodzą po wcześniejszym zgłoszeniu ich przybycia  do nauczyciela grupy;

- dzieci przyprowadzane są do Ochronki w godzianch 6.30 - 8.30;

- czesne wpłacamy tylko na konto;

- z czesnego zwolniene są dzieci nieuczęszczające do Ochronki w następujących miesiacach: czerwiec, lipiec, sierpień;

- dzieci mające temperaturę od 37 stopni wzwyż nie będą wpuszczane do przedszkola;

 

Ponadto informujemy, że:

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dzieci, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, które będzie można pobrać ze strony internetowej Ochronki i przyniesieniu zaświadczenia z pracy. Prosimy o zostawienie dokumentów w przedsionku w skrzynce w poniedziałek;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, nie może być objęty kwarantanną ani mieć kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub zarażoną koronawirusem. Nie mogą przyprowadzać i odbierać dzieci osoby powyżej 60. roku życia;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedsionka przedszkola i informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel je odbiera, po wcześniejszym sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu przez nie rąk. Dziecko powyżej 4. roku życia powinno przyjść do przedszkola w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji lub wyjścia na plac zabaw;

- obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (opiekunów prawnych) na teren przedszkola. W razie wyjątkowej konieczności, rodzic może wejść na teren przedszkola. Zobowiązany jest wówczas do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, umieszczonego przy wejściu do przedszkola. Ponadto musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne;

- rodzic (opiekun prawny) chcący odebrać dziecko z przedszkola informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela w przedsionku przedszkola, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel przyprowadza je do rodzica;

- dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów z domu (np. zabawek);

- rodzic (opiekun prawny) musi zachować dystans społeczny, w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący min. 2 m;

- rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z personelem administracyjnym telefonicznie lub za pomocą skrzynki na dokumenty, umieszczonej przy wejściu do przedszkola po wcześniejszym poinformowaniu.

Szanowni Rodzice !

Organ prowadzący w trosce o dzieci i ich rodziny przedłuża zamknięcie przedszkola do 24 maja 2020 r.

Jest nam bliskie powiedzenie bł. Edmunda Bojanowskiego: "Dzieci są najdroższym skarbem Jezusa Pana"

Szanowni Rodzice !

W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) informujemy, iż Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka” im. bł. E. Bojanowskiego w Nowym Sączu za zgodą organu prowadzącego będzie czynne od 11 maja 2020 r. w związku z możliwością spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto informujemy, że:

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dzieci, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, które będzie można pobrać ze strony internetowej Ochronki i przyniesieniu zaświadczenia z pracy. Prosimy o zostawienie dokumentów w przedsionku w skrzynce w poniedziałek;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, nie może być objęty kwarantanną ani mieć kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub zarażoną koronawirusem. Nie mogą przyprowadzać i odbierać dzieci osoby powyżej 60. roku życia;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedsionka przedszkola i informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel je odbiera, po wcześniejszym sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu przez nie rąk. Dziecko powyżej 4. roku życia powinno przyjść do przedszkola w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji lub wyjścia na plac zabaw;

- obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (opiekunów prawnych) na teren przedszkola. W razie wyjątkowej konieczności, rodzic może wejść na teren przedszkola. Zobowiązany jest wówczas do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, umieszczonego przy wejściu do przedszkola. Ponadto musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne;

- rodzic (opiekun prawny) chcący odebrać dziecko z przedszkola informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela w przedsionku przedszkola, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel przyprowadza je do rodzica;

- dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów z domu (np. zabawek);

- rodzic (opiekun prawny) musi zachować dystans społeczny, w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący min. 2 m;

- rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z personelem administracyjnym telefonicznie lub za pomocą skrzynki na dokumenty, umieszczonej przy wejściu do przedszkola po wcześniejszym poinformowaniu.

OŚWIADCZENIE.PDF

Szanowni Rodzice!

W związku z wczorajszym wystąpieniem Premiera informujemy, że od 6 maja 2020 r. (tj. środy) Ochronka będzie czynna. Na terenie przedszkola będą prowadzone wyłącznie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie dzieci, których oboje rodziców pracuje. Z tego powodu prosimy o dostarczenie w środę zaświadczenia z miejsca pracy obojga rodziców. Równocześnie prosimy o wcześniejsze poinformowanie wychowawczyń grup o przyjściu dziecka do przedszkola.

2. Dzieci powyżej 4 roku życia są przyprowadzane i odbierane z Ochronki w maseczkach. 

3. Rodzice nie wchodzą na sale.

4. Do Ochronki wracają wyłącznie zdrowe dzieci.  Nie przyprowadzamy dzieci, które kaszlą, mają katar itp. Do przedszkola nie przyprowadzamy dzieci, których bliscy poddani są kwarantannie.

5. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby poniżej 60 roku życia.

6. Nie wychodzimy na spacery ani na place zabaw.

7. Dzieci nie przynoszą swoich zabawek do Ochronki.

Bardzo prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. Będziemy systematycznie zamieszczać na niej dla Państwa informacje.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

>> regulamin konkursu

Zachęcamy do wydrukowania gazetki "Ochronki" i poczytania razem z dziećmi.

GAZETKA kwiecień

Szanowni Rodzice !

W związku z pandemią Coronawirusa pragniemy Państwa poinformować, że opłatę za przedszkole w wysokości 180 zł za jedno dziecko, a 250 zł za rodzeństwo należy uiszczać na podany numer konta bankowego:  38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie:

- imię i nazwisko dziecka;

- grupa do której dziecko uczęszcza;

- dopisek: opłata za przedszkole.

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z epidemią Koronawirusa (COVID – 19)  decyzją Rządu wszystkie placówki oświatowe
zostaną zamknięte
od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w przedszkolu nie będzie zajęć dydaktycznych, tylko opiekuńcze. O posłaniu dziecka do przedszkola decydują rodzice.

Szanowni Rodzice !

 

Informujemy, żę od września czesne będzie wynosić 180 zł + 7 zł stawka żywieniowa na dzień.

 

Zachęcamy do oglądnięcia akademii z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanego przez gr. Fiołków - www.parafiarocha.pl

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32