Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego


Przedszkole "Ochronka" zostało wybudowane jako żywy pomnik - wotum wdzięczności w piątą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie

Pełna oferta

Informacje

W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze informacje i aktualności dotyczące działaności naszej Ochronki.

Informujemy, że w "Ochronce" nie było koronawirusa (COVID-19). Dziecko po poddaniu badaniu, ma wynik negatywny. Informację otrzymaliśmy od sanepidu. Dlatego od poniedziałku "Ochronka" wraca do codziennej pracy.

Ze względu na wyjątkową ostrożność rodzice codzienne będą podpisywać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i że nie miało kontaktu z osobą zarażoną.

Ze względu na miesiące urlopowe i zaistniałą sytuację wracamy do dawnej praktyki wolnego miesiąca sierpnia. Za zamieszanie serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że od poniedziału (06.07.2020 r.):

- rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do "Ochronki" i odbierają je z "Ochronki" muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos;

- dziadkowie nie mogą przyprowadzać dzieci do "Ochronki" ani odbierać ich z "Ochronki";

- rodzice są zobowiązani poinformować Dyrektora przedszkola oraz wychowawczynie grupy, do której dziecko uczęszcza w przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.  

 

Informujemy, że Ochronka będzie nieczynna do momentu decyzji sanepidu.

Szanowni Rodzice!

Ochronka wyjątkowo w tym roku szkolnym 2019/2020 jest czynna w lipcu i w sierpniu. Prosimy, aby rodzice dzieci zapisanych na wakacje do Ochronki, informowali wcześniej wychowawczynie i sekretariat o planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu (prosimy podawać konkretne terminy). Ochronka będzie pobierać opłatę za wyżywienie w przypadku, gdy nie zostaniemy wcześniej poinformowani o nieobecności dziecka.

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że od 2 lipca (czwartek) zmieniają się zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Ochronki.

Rano, po przyprowadzeniu dziecka do Ochronki:

- wyznaczony nauczyciel mierzy temperaturę dziecku

- rodzic przebiera dziecko na szatni, na szatni równocześnie może przebywać 3 rodziców z dziećmi

- rodzic zaprowadza osobiście dziecko do sali

- nauczyciel odbiera dziecko w drzwiach sali, rodzice nie wchodzą na sale

Po południu, podczas odbierania dziecka z Ochronki:

- nauczyciele nie mierzą temperatury dzieciom

- rodzic po dezynfekcji rąk w przedsionku Ochronki odbiera dziecko z sali

- rodzice nie wchodzą na sale, odbierają dzieci w drzwiach sali

- na szatni równocześnie może przebywać 3 rodziców z dziećmi

 

Rodzice są zobowiązani do zachowania przynajmniej 2 m odległości od innych rodziców oraz pracowników przedszkola, jak również do noszenia na terenie Ochronki maseczki zakrywającej nos i usta.

Dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy

wszystkiego najlepszego Tatusiom życzymy!

O naszych Mamusiach też pamiętamy,

a teraz Was razem- Rodzice-  zapraszamy,

 niespodziankę Wam wysyłamy...

później...... na moc buziaków czekamy! 

 

Dzieci 

wraz z nauczycielkami z grupy "Fiołki"

 

FILM z życzeniami>> zobacz

 

Szanowni Rodzice!

Ze względu na epidemię koronawirusa (COVID-19) w Polsce nie może odbyć się spotkanie z rodzicami. Jeżeli nie będzie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, to przyprowadzamy dzieci do Ochronki 1 września 2020 r.

Prosimy, aby rodzice, którzy 1 września 2020 r. po raz pierwszy przyprowadzą dzieci do Ochronki zapoznali się z poniższymi informacjami:

- po przyprowadzeniu dziecka do Ochronki zapoznajemy się z listami grup, na których podane będą imiona oraz pierwsza litera nazwisk dzieci (obowiązuje nas RODO) oraz imiona i nazwiska nauczycieli opiekujących się poszczególnymi grupami,

- przynosimy do Ochronki następujące rzeczy: pantofle na zmianę, komplet bielizny na zmianę, poduszkę, kocyk,

- dzieci w Ochronce do końca trwania pandemii w Polsce będą korzystać z ręczników papierowych,

- przygotowane zostaną dla Państwa do podpisania arkusze zgody na publikowanie wizerunku dziecka (np. zdjęcia z akademii, przedstawień, wycieczek, warsztatów edukacyjnych, zajęć dydaktycznych, które będą zamieszczane na stronie internetowej Ochronki),

- opłatę za przedszkole za miesiąc wrzesień wpłacamy z góry do 10 września na konto Ochronki:

38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, nazwę grupy (do której dziecko uczęszcza), dopisek: opłata za... (podajemy nazwę miesiąca),

- od października do czesnego jest doliczana stawka za wyżywienie,

- informację o wysokości opłaty za przedszkole będą podawać wychowawczynie poszczególnych grup; opłatę uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca,

- zajęcia dodatkowe z: religii, logopedii, rytmiki, języka angielskiego są pokrywane z czesnego,

- zajęcia z religii są w Ochronce obowiązkowe,

Prosimy wszystkich rodziców o śledzenie strony internetowej Ochronki, na której na bieżąco zamieszczane są informacje. Pamiętajmy, że do 1 września 2020 r. przepisy państwowe dotyczące prowadzenia przedszkoli mogą ulec zmianie w związku z pandemią koronawirusa (COCIID-19) w Polsce.

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że wyjątkowo w tym roku szkolnym (2019/2020) „Ochronka” będzie czynna przez lipiec
i sierpień (do 28 sierpnia).
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do sekretariatu do pani Klementyny Stelmach i pani Katarzyny Gomulec (numer telefonu 18 547 40 03) do 26 czerwca 2020 r. (tj. piątek).

Ponadto informujemy, że pierwszeństwo w zapisach mają dzieci, które teraz uczęszczają do „Ochronki”. Na dzień dzisiejszy możemy przyjąć 76 dzieci. Jeżeli restrykcje sanitarne pozwolą na przyjęcie większej ilości dzieci, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prosimy o śledzenie strony internetowej „Ochronki”.

Projekt czytelniczy “Nasza bajka”  zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu – grupa Stokrotki
 

Prezentujemy prace plastyczne jako Rodzinny Dar Plastyczny na 100 lecie urodzina Św. Jana Pawła II

Prace plastyczne.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!

Bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia prac o Janie Pawle II. Zostaną one umieszczone na stronie Ochronki w najbliższych dniach.

Zachęcamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do tego dzieła i do rodzinnego wykonania Daru z okazji stulecia urodzin Świętego Jana Pawła II. 

Zdjęcia prac można wysyłać do końca czerwca.

Serdecznie zapraszamy!!!

Szanowni Rodzice!

Ochronka będzie otwarta od 25 maja 2020 r. (poniedziałek). Z tego powodu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- do przedszkola dzieci przychodzą po wcześniejszym zgłoszeniu ich przybycia  do nauczyciela grupy;

- dzieci przyprowadzane są do Ochronki w godzianch 6.30 - 8.30;

- czesne wpłacamy tylko na konto;

- z czesnego zwolniene są dzieci nieuczęszczające do Ochronki w następujących miesiacach: czerwiec, lipiec, sierpień;

- dzieci mające temperaturę od 37 stopni wzwyż nie będą wpuszczane do przedszkola;

 

Ponadto informujemy, że:

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dzieci, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, które będzie można pobrać ze strony internetowej Ochronki i przyniesieniu zaświadczenia z pracy. Prosimy o zostawienie dokumentów w przedsionku w skrzynce w poniedziałek;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, nie może być objęty kwarantanną ani mieć kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub zarażoną koronawirusem. Nie mogą przyprowadzać i odbierać dzieci osoby powyżej 60. roku życia;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedsionka przedszkola i informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel je odbiera, po wcześniejszym sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu przez nie rąk. Dziecko powyżej 4. roku życia powinno przyjść do przedszkola w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji lub wyjścia na plac zabaw;

- obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (opiekunów prawnych) na teren przedszkola. W razie wyjątkowej konieczności, rodzic może wejść na teren przedszkola. Zobowiązany jest wówczas do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, umieszczonego przy wejściu do przedszkola. Ponadto musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne;

- rodzic (opiekun prawny) chcący odebrać dziecko z przedszkola informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela w przedsionku przedszkola, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel przyprowadza je do rodzica;

- dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów z domu (np. zabawek);

- rodzic (opiekun prawny) musi zachować dystans społeczny, w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący min. 2 m;

- rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z personelem administracyjnym telefonicznie lub za pomocą skrzynki na dokumenty, umieszczonej przy wejściu do przedszkola po wcześniejszym poinformowaniu.

Szanowni Rodzice !

Organ prowadzący w trosce o dzieci i ich rodziny przedłuża zamknięcie przedszkola do 24 maja 2020 r.

Jest nam bliskie powiedzenie bł. Edmunda Bojanowskiego: "Dzieci są najdroższym skarbem Jezusa Pana"

Szanowni Rodzice !

W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) informujemy, iż Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka” im. bł. E. Bojanowskiego w Nowym Sączu za zgodą organu prowadzącego będzie czynne od 11 maja 2020 r. w związku z możliwością spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto informujemy, że:

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dzieci, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, które będzie można pobrać ze strony internetowej Ochronki i przyniesieniu zaświadczenia z pracy. Prosimy o zostawienie dokumentów w przedsionku w skrzynce w poniedziałek;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, nie może być objęty kwarantanną ani mieć kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub zarażoną koronawirusem. Nie mogą przyprowadzać i odbierać dzieci osoby powyżej 60. roku życia;

- rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedsionka przedszkola i informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel je odbiera, po wcześniejszym sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu przez nie rąk. Dziecko powyżej 4. roku życia powinno przyjść do przedszkola w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji lub wyjścia na plac zabaw;

- obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (opiekunów prawnych) na teren przedszkola. W razie wyjątkowej konieczności, rodzic może wejść na teren przedszkola. Zobowiązany jest wówczas do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, umieszczonego przy wejściu do przedszkola. Ponadto musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne;

- rodzic (opiekun prawny) chcący odebrać dziecko z przedszkola informuje specjalnie wyznaczonego nauczyciela w przedsionku przedszkola, z której grupy jest dziecko. Następnie nauczyciel przyprowadza je do rodzica;

- dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów z domu (np. zabawek);

- rodzic (opiekun prawny) musi zachować dystans społeczny, w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący min. 2 m;

- rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z personelem administracyjnym telefonicznie lub za pomocą skrzynki na dokumenty, umieszczonej przy wejściu do przedszkola po wcześniejszym poinformowaniu.

OŚWIADCZENIE.PDF

Szanowni Rodzice!

W związku z wczorajszym wystąpieniem Premiera informujemy, że od 6 maja 2020 r. (tj. środy) Ochronka będzie czynna. Na terenie przedszkola będą prowadzone wyłącznie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie dzieci, których oboje rodziców pracuje. Z tego powodu prosimy o dostarczenie w środę zaświadczenia z miejsca pracy obojga rodziców. Równocześnie prosimy o wcześniejsze poinformowanie wychowawczyń grup o przyjściu dziecka do przedszkola.

2. Dzieci powyżej 4 roku życia są przyprowadzane i odbierane z Ochronki w maseczkach. 

3. Rodzice nie wchodzą na sale.

4. Do Ochronki wracają wyłącznie zdrowe dzieci.  Nie przyprowadzamy dzieci, które kaszlą, mają katar itp. Do przedszkola nie przyprowadzamy dzieci, których bliscy poddani są kwarantannie.

5. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby poniżej 60 roku życia.

6. Nie wychodzimy na spacery ani na place zabaw.

7. Dzieci nie przynoszą swoich zabawek do Ochronki.

Bardzo prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. Będziemy systematycznie zamieszczać na niej dla Państwa informacje.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

>> regulamin konkursu

Zachęcamy do wydrukowania gazetki "Ochronki" i poczytania razem z dziećmi.

GAZETKA kwiecień

Szanowni Rodzice !

W związku z pandemią Coronawirusa pragniemy Państwa poinformować, że opłatę za przedszkole w wysokości 180 zł za jedno dziecko, a 250 zł za rodzeństwo należy uiszczać na podany numer konta bankowego:  38 1020 3453 0000 8102 0283 9132

W tytule prosimy o podanie:

- imię i nazwisko dziecka;

- grupa do której dziecko uczęszcza;

- dopisek: opłata za przedszkole.

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z epidemią Koronawirusa (COVID – 19)  decyzją Rządu wszystkie placówki oświatowe
zostaną zamknięte
od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w przedszkolu nie będzie zajęć dydaktycznych, tylko opiekuńcze. O posłaniu dziecka do przedszkola decydują rodzice.

Zachęcamy do oglądnięcia akademii z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanego przez gr. Fiołków - www.parafiarocha.pl

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32